Virtual Knowledge Centre - Hydraulic Engineering


     RWS communications -  Rijkswaterstaat serie

Home · About · Disclaimer ·

Rapports in English published on various topics by Rijkswaterstaat; sometimes copies of PhD theses of RWS staff.

The items with blue links are online available for everyone. The items with blue links and a symbol  are only available for staff and students of the CiTG faculty (you should use your NetID). This is a temporary situation, in due course all items will appear on the public network.

A few items are not yet available as pdf (the black titles). Paper copies can be borrowed from TU Delft Library. The link behind the library number leads to the catalogue entry.

Also a number of general reports are published in Dutch in the "Rijkswaterstaat-serie". They are listed at the bottom of this page

nr year author title
1 1959 Dronkers, J.J.; Schönfeld, J.C.
Waalewijn, A.
Tidal computations in shallow water
Hydrostatic levelling across the Westerschelde
2 1960 Schaaf, H.P. van der; Vetterli, P. Computation of the decca pattern for the Netherlands Delta works
3 1962 Bouwman, A.J.P.; Steffelaar, G.M.A. The aging of asphaltic bitumen
4 1962 Kamps, L.F. Mud distribution and land reclamation in the eastern Wadden shallows
5   Nobel, J.C. le Modern construction of wing-gates
6 1964   A structure plan for the southern IJsselmeerpolders
7 1965 Kley, J. van der The use of explosives for clearing ice
8 1968 Eb, W.J. van der The design and construction of the Van Brienenoord bridge across the river Nieuwe Maas
9 1969   Electronic computation of water levels during high discharges
10 1970 Gaay, A.C. de;  Blokland, P The canalization of the lower Rhine
11 1970 Ferguson, H.A.; Blokland, P.; Kuiper, H. The Haringvliet sluices
12 1971 Kubik, K. The application of piecewise polynomials to problems of curve and surface approximation
13 1972 Schaaf, H.P. van der Systems for automatic computation and plotting of fixing patterns
14 1973 Deltadienst The realization and function of the northern basin of the Delta project
15 1973 Blaauwendraad, J. Fysical-engineering model of reinforced concrete frames in compression
16 1973 Kooman, C. Navigation locks for push tows
17 1973 Abraham, G.; Burgh, P. van der; Vos, P. de Pneumatic barriers to reduce salt intrusion in locks
18 1974 Voogt, J; Vreugdenhil, C.B. Experiences with mathematical models used for water quality and quantity problems
19 1975 Adriani, M.J.; Terwindt, J.H.J. Sand stabilization and dune building
20 1975 Springer, J.F.; Huizinga, K.E. The road-picture as touchstone for the threedimensional design of roads
21 1975 Koster, J. push tows in canals
22 1975 Kooman, C; Bruijn, P.A. de Lock capacity and traffic resistance of locks
23 1975 Kayser, T.H.; Rinkhorst, J. Computer calculations of a complex steel bridge verified by model investigations (applied at the steel bridge spanning the river Waal near Ewijk)
24 1976 Kolkman, P.A.; Slagter, J.C. The Kreekrak locks on the Scheldt-Rhine connection
25 1976 Glerum, A.; Rigter, B.P.; Eysink, W.D.; Heins, W.F. Motorway tunnels built by the immersed tube method
26 1976 Blumenthal K.P.; Agraham, G.; Langeweg, F; Van Weerden, J.J.; Vreugdenhill, C.B.; Kolkman, P.A; Schönfeld, J.C. Salt distribution in Estuaries
27 1977   Asphalt revetments on dyke slopes
28 1978 Veer, P. van der Calculation methods for two-dimensional groundwater flow
29 1979 Fliert, C. van de; Schram, H. Ten years of quality control in road construction in the Netherlands
30 1980 Kraan, J.G. van der Digital large scale resolution and map compilation
31 1982   Policy analysis for the national water management of the Netherlands
32 1982 Saeijs, H.L.F Changing Estuaries: A review and new strategy for management and design in coastal engineering
33 1982 North Sea Directorate A bird's eye view of the shipping traffic on the north sea
34 1984 Brunsveld van Hulten, H.W. (ed) Contributions to remote sensing: applications of thermal infrared
35 1984 Stelling, G.S. On the construction of computational models for shallow water flow problems
36 1984 Brevoord, G.A. Wrong-way driving
37 1985 Herpen, J. van The use of asphalt in Hydraulic Engineering
38 1985 Gerardu, J.J.A., Hendriks, C.F. Recycling of road pavement materials in the Netherlands
39   Anonymous, A. Groundwater infiltration with bored wells
40 1985 Wolf, P. de et.al Biological research Ems-Dollard Estuary (BOEDE)
41 1985 Rijn. L.C. van; Tan, G.L. Sutrench model
42 1985 Leewis, R.J. Phytoplankton off the Dutch coast
43 1986 Berg, J.H. van den Aspects of sediment- and morphodynamics of subtidal deposits of the Oosterschelde (Netherlands)
44 1986 Leeuwen, C.J. Exotoxicological aspects of dithiocarbamates
45 1986 Cortenraad, W.M.H.; Moning, K.J.; Jonk, J.H. Allocation of priorities for national highway projects in the Netherlands
46 1986 Heemink, A.W. Storm surge prediction using Kalman filtering
47 1988 Made, J.W. van der Analysis of some criteria for design and operation of surface water gauging networks
48 1989 Witmer, M.C.H. Integral water management at regional level; an environmental study of the Gooi and the Vechtstreek
49 1991 Vrijburcht, A Loads on fender structures and dolphins by sailing ships
       



Rijkswaterstaat-serie  (ISSN 0927-0345)

Opmerking: een aantal links gaan naar "publicaties.minvenw.nl" Deze site is verplaatst naar "open.rws.nl"; helaas is de omschrijving voor ieder rapport anders geworden. U vindt het rapport door de titel in te voeren in de zoekbox van het Rijkswaterstaat Publicatie Platform
1 1971-02
Textuurmetingen op rijkswegen
2 1971-05
De brug over het Julianakanaal en de Maas bij Elsloo
3 1971-11
Proefstrepen en duurzame markeringsmaterialen
4 1971-09 van Angeren, H.F.A.; Meagie, H.M.; van Dixhoorn, J.
Report of an oil control trial in the North Sea
5 1970-11
Verkeerstelling in 1970
6 1972-01
Kunstharsproefvakken op rijksweg 4
7 1972-02
Drie bruggen over het Maas-Waal kanaal
8 19172-03
Proefvakken rijksweg 15, deel I
9 1972-07 Van Malde, J. Schoenmakers, N., Verhage, D.C. Over het berekenen van Deltaprofielen
10 1982-09
Symposium Oosterbeek 1972
11 1973-02 van Noort, R.B.J.C.
Verkeerslawaai en wegontwerp
12 1973-05 van der Schaaf, T.
Verkeersbruggen bij de Kreekrakdam
13 1973-09 Blaauwendraad, J.
Formalisme en inzicht in mechanicamodellen
14 1974-03 Edelman, T. Bijdrage tot de historische geografie van de Nederlandse kuststreek
15 1974-07
Het wegbeeld als toetssteen voor het wegenontwerp
16 1974-08 Brouwers, J.A.C.T.; van de Fliert, C.
De relatie tussen het kortingensysteem en de noodzakelijke compensatiekosten
17 1974-12
Verkeeerstellingen in  1973
18 1975-03 Broouwers, J.A.C.T.
Studie over de berekening van de marginale verzwaringskosten en de betekenis van de "deflectiefactor" k
19 1975-12 van de Fliert, C.; Schram, H.
Een statistische methode voor kwaliteitscontrole in de wegenbouw
20 1975-12
Symposium Oosterbeek 1974
21 1975-12
Verkeerstellingen in 1974
22 1976-05 De Looff, D. De cyclus der drempelgeulen bij de Zimmermangeul (Westerschelde)
23 1976-11 ten Vate, A.J.; Hendriks, A.J.J.
Resultaten 10 jaar aslastmeetonderzoek
24 1976-08
Verkeerstellingen 1975
25 1978-08 Springer, J.F.; Labrie, D.H.
Vormgeving van viaducten in verband met functie en omgeving
26 1978-08 Beukers, B.
Verkeer en vervoer van trendextrapolatie naar strategische studies
27 1978-01
Wegenonderhoud - Road maintenance
28 1978-06
Proefvakken Rijksweg A28
29 1978-07
Verkeersgegevens 1976
30 1979-03 Boode, M.F. 150 jaar rivierkaarten van Nederland
31 1979-05
Verkeersgegevens 1977
32 1979-10
De vormgeving van geluidswerende voorzieningen langs wegen
33 1980-07
Proefvakken rijksweg A28 deel II
34 1981-02
Verkeersgegevens
35 1981-10
Een halve eeuw meetkundige dienst
36 1981-12 Clee, H.; Hogervorst, D.
Wegmarkeringen - keuring en toepassing
37 1982-05 van Urk, A.; de Ronde, J.G.
Getijtafels van Nederland vanaf 1980
38 1982-06
Het scheepvaartverkeer op de Noordzee 1975-1980, gezien vanuit de lucht
39 1982-09 Made, J.W. van der Kwantitatieve analyse van rivierafvoeren
40 1981-12
Enkele grondslagen voor de automatisering in de tachtiger jaren
41

Proefvakken rijksweg 28 Deel III, asfaltbeton en cementbeton, evaluatie, praktijkgedrag en kosten
42

Een concrete invulling van VISIE 1985
43 1983-05
Alternatieve materialen ter vervanging van oppervlakte delfstoffen
44 1985-09
Toepassingsmogelijkheden van alternatieve materialen
45 1985-05 van der Kerk, J.
Zestig jaren veranderingen in de organisatie van de Rijkswaterstaat
46 1985-03 Gerardu, J.J.A. en Hendriks, C.F.
Hergebruik van wegverhardingsmaterialen in Nederland
47 1987-04 Waalewijn, A Voorbereidingen voor Waterstaatsherstel, London, 1940-1945
48 1986-01 Waalewijn, A
Drie eeuwen Normaal Amsterdams Peil
49 1988-02 Ferguson, H.A. Delta-visie, een terugblik op 40 jaar natte waterbouw in Zuidwest-Nederland
50 1989-02 Smolders, A.
De geschiedenis van de Overijsselse kanalen
51 1990-05 Ligtermoet, D.M.
Beleid en planning in de wegenbouw
52 1990-11 Ligtermoet, D.M.
Uitvoering en uitbesteding
53 1994-12 Ploeger, B.
Bouwen aan de Rijn
54 1994-07 Ferguson, H.A.
Benedenrivieren in de jaren zestig
55
1996-11
Schultz, B.
De waterbeheersing van droogmakerijen
56 1994-03 van Heezik, A.
200 jaar ramingen bij Rijkswaterstaat
57 1994-04 Toussant, B.
Van opzichter tot waterstaatkundig ambtenaar
58 1996-09 Van Heezik, A., Toussant, B. Van Spelbepaler tot Medespeler
59 1998-03
Toussant, B.
Uitgemeten en uitgetekend
60 1998-08 Van Heezik, A. Subsidiën of andere beneficiën uit de publieke schatkist
61 1998-10 Westphal, M; de Wilde, P.A.
Adrianus François Goudriaan (1768-1829)
62 1998-11 Berkers, E.
Wat 'Nat' en 'Droog' bindt
63 1999-04 Albert de la Bruhèze, A.
Fietsverkeer in praktijke en beleid in de 20e eeuw