Virtual Knowledge Centre - Hydraulic Engineering


     Deltares reports

Home · About · Disclaimer ·

Deltares has been formed from a merger of several institutes in 2008:

Deltares maintains a server with publications where many publications can be downloaded.

However, may older publications cannot be downloaded directly from this server. Via this TU hydro repository also a number of reports and publications can be downloaded:List of Deltares reports available (in paper form) in the archive of the Section Hydraulic Engineering

Rapport nummer Deel Band Jaar Onderwerp Titel Ondertitel1 Auteur
CO220887 10
1984 Onderzoek zandmeevoerende wellen Rapportage modelproeven

CO255780 4
1982 Taludbekleding van gezette Steen, Fase 0 Orienterende grondmechanische Studies Verslag Onderzoek Kenter, C.J., J.B. Sellmeijer, J.C. van den Burg, G.J. Nagtegaal en A. Bezuijen
CO255780 3
1982 Taludbekleding van gezette Steen, Fase 0 Grondmechanische Aspecten Verslag Literatuurstudie Bezuijen, A.
CO255780 2
1982 Taludbekleding van gezette Steen, Fase 0 Hydraulische Aspecten Verslag Literatuurstudie Boer, den, K.
CO255780 44
1982 Taludbekleding van gezette Steen, Fase 0 Grondmechanische Aspecten Verslag Literatuurstudie Bezuijen, A.
CO258840 6 B 1982 Taludbekleding van gezette Steen, Fase 1 Grootschalig Onderzoek ten behoeve van de Oesterdam Meetverslag
CO258840 6 A 1982 Taludbekleding van gezette Steen, Fase 1 Grootschalig Onderzoek ten behoeve van de Oesterdam Meetverslag
CO258840 5
1982 Taludbekleding van gezette Steen, Fase 0 Kleinschalig Onderzoek ten behoeve van Oesterdam Meetverslag Boer, den, K.
CO258900 1
1982 Taludbekleding van gezette Steen, Fase 0 Algemene Beschrijving van de Opzet van het Onderzoek
Boer, den K. en C.J. Kenter
CO258901 14 A 1985 Taludbekleding van gezette Steen Stabiliteit van enkele Typen Taludbekledingen bij diverse Golfomstandigheden Verslag kleinschalig Modelonderzoek Boer, den, K.
CO258901 13
1985 Taludbekleding van gezette Steen Klei onder Steenzettingen Verslag Literatuur- en Bureaustudies Pilarczyk, K.W.
CO258901 10
1984 Taludbekleding van gezette Steen, Fase 2 Evaluatie Oesterdam Onderzoek grondmechanische Aspecten en Rekenmodel STEENZET Bezuijen, A.
CO258901 8
1984 Taludbekleding van gezette Steen, Fase 2 Evaluatie Oesterdamonderzoek Hydraulische Aspecten Burger, A.M.
CO258901 8
1984 Taludbekleding van gezette Steen Evaluatie Oesterdamonderzoek Hydraulische Aspecten Burger, A.M.
CO258901 7
1984 Taludbekleding van gezette Steen, Fase 2 Bepaling grondmechanische Eigenschappen van Materialen uit Oesterdamonderzoek, Doorlatendheidsbepaling van steenzetting en Filterlaag uit Oesterdamonderzoek, Basalton-Onderzoek, Armorflex-Onderzoek en Gidsonderzoek; doorlatendheid van Fixtone-Bekleding; T Verslag Onderzoek Visser, P.J., H. Taat, H.B. Schoonman en A. Bezuijen
CO258902 11
1985 Taludbekleding van gezette Steen Bezwijken van Zettingen Overzicht en Bundeling van bestaande Kennis Meer, van der, J.W.
CO265412 15
1984 Erosiebestendigheid van Gras op klei Taluds Verslag Modelonderzoek
Meerendonk, van, E.
CO266700 9
1983 Het ontwerpen van damwandconstructies met DAMWAND/3


CO272500 15
1984 Taludbekleding van gezette Steen Overzicht Onderzoen 1980-1984 Samenvattend Verslag Boer, den, K. en Bezuijen, A.
CO272511

1990 Taludbekledingen van gezette Steen Grondmechanische stabiliteit in de Golfzone; Diverse Aspecten
Groot, de, M.B., R.J. Ernst, P.Meijers, R. hoogeveen en H. Best
CO272511 133 C 1988 Taludbekleding van gezette Steen Grondmechanische Stabiliteit in de Golfzone. Verweking van Zand door Golfaanval Verzamelverslag Lindenberg, J.
CO272511

1991 Taludbekledingen van gezette Steen Grondmechanische Stabiliteit in de Golfzone; Handleiding en Samenvatting van Onderzoeksresultaten
Meijers, P., H.J. van der Graaf en M.B. de Groot
CO272550 35
1987 Design rules for granular filters Notes on cyclic permeability of granular material
Adel, H. den
CO273160

1985 Aantasting van Dwarsprofielen van Vaarwegen Prototypemetingen in het Hartelkanaal in 1983 naar de Aantasting van Oeververdedigingen door diverse Scheepstypen Verslag Prototypemetingen, deel B, grondmechanische Aspecten Groot, M.T. en A. Bezuyen
CO273160

1984 Aantasting van Dwarsprofielen in Vaarwegen Prototypemetingen in het Hartelkanaal in 1983 naar de Aantasting van Oeververdedigingen door diverse Scheepstypen Verslag Prototypemetingen, deel A, hydraulische Aspecten Verheij, H.J. en Wal, van der, M.
CO273160 13
1985 Aantasting van Dwarsprofielen van Vaarwegen Prototypemetingen in het Hartelkanaal in 1983 naar de Aantasting van Oeververdedigingen door diverse Scheepstypen Verslag Prototypemetingen, Deel B, Grondmechanische Aspecten Verhey, H.J., M.T. de Groot en A. Bezuijen
CO273160 13
1984 Aantasting van Dwarsprofielen van Vaarwegen Prototypemetingen in het Hartelkanaal in 1983 naar de Aantasting van Oeververdedigingen door diverse Scheepstypen Verslag Prototypemetingen, Deel A, Hydraulische Aspecten Verhey, H.J. en M. van der Wal
CO276920

1991 Taludbekledingen van gezette Steen Analytische en numerieke Berekening van de Stijghoggte onder de Toplaag
Klein Breteler, M.
CO284462 45
1988 Zand-Watermengselstromingen Het Storten van Zand onder Water, 4 Verslag experimentele Studie Mastbergen, D.R. en A. Bezuijen
CO284462 45
1988 Zand-Watermengselstromingen Het Storten van Zand onder Water, 4 Verslag Experimentele Studie Mastbergen, D.R. en A. Bezuijen
CO285453 20 A 1992 Taludbekledingen van gezette Steen Stabiliteit van de Toplaag
Klein Breteler, M.
CO285453 7
1992 Taludbekledingen van gezette Steen Stabiliteit van de Toplaag
Klein Breteler, M.
CO287270 30
1992 Taludbekledingen van gezette Steen Ontwerpregels voor het Filter
Klein Breteler, M., H. den Adel en M.A. Koenders
CO289060 3
1988 Taludbekleding van gezette Steen Steenzettingen op Zand Verzamelverslag
CO289060 3
1988 Taludbekleding van gezette Steen Steenzettingen op Zand Verzamelverslag Meer, van der, J.W. en A. Burger
CO294750

1988 Zand-Watermengselstromingen Het Storten van Zand onder Water, 5 Verslag experimentele Vervolgstudie middelgrof Zand D.R. Mastbergen en A. Bezuijen
CO302350 8
1989 inventarisatie van methoden voor de anlyse van cyclische verweking van zand onder invloed van golfbelasting

Lindenberg, J.
CO370780 18
1997 Keuze filterregel voor bodemverdediging

Groot, M.B. de
CO416247
LGM 1984 Aantasting van Dwarsprofielen van Vaarwegen Prototypemetingen in het Hartelkanaal naar de Aantasting van Oeververdedigingen door Duweenheden Samenvatting en Conclusies van de Analyse van de Metingen; Aanbevelingen voor verder Onderzoek Wilkens, D.H.
CO416409 1
1984 Inventarisatie interne schademechanismen bij oeverbeschermingen en bekledingen van zeedijken

Bezuijen, A. en Groot, M.T. de
CO416409 4
1985 Taludbekleding van gezette Steen Belasting en Sterkte van Zetsteenverdedigingsconstructies op Oevers en Dijken Verslag orienterende Bureaustudie Knaap, van der, F.C.M., M. Klein Breteler en M.T. de Groot
CO416409 4
1985 Taludbekleding van gezette Steen Belasting en Sterke van Zetsteenverdedigingsconstructies op Oevers en Dijken Verslag orienterende Bureaustudie Knaap, van der F.C.M., M. Klein Breteler en M.T. de Groot
CO416459

1985 Aantasting van dwarsprofielen van Vaarwegen Prototypemetingen in het Hartelkanaal in 1983 naar de Aantasting van Oeververdedigingen door diverse Scheepstypen Verslag Prototypemetingen, deel B, grondmechanische Aspecten Groot, M.T. en A. Bezuyen
CO416459

1984 Aantasting van Dwarsprofielen in Vaarwegen Prototypemetingen in het Hartelkanaal in 1983 naar de Aantasting van Oeververdedigingen door diverse Scheepstypen Verslag Prototypemetingen, deel A, hydraulische Aspecten Verheij, H.J. en Wal, van der, M.
CO416459 37
1985 Aantasting van Dwarsprofielen van Vaarwegen Prototypemetingen in het Hartelkanaal in 1983 naar de Aantasting van Oeververdedigingen door diverse Scheepstypen Verslag Prototypemetingen, Deel B, Grondmechanische Aspecten Verhey, H.J., M.T. de Groot en A. Bezuijen
CO416459 37
1984 Aantasting van Dwarsprofielen van Vaarwegen Prototypemetingen in het Hartelkanaal in 1983 naar de Aantasting van Oeververdedigingen door diverse Scheepstypen Verslag Prototypemetingen, Deel A, Hydraulische Aspecten Verhey, H.J. en M. van der Wal
CO416641 22
1986 Vooronderzoek ten bate van het proefvak "mijnsteen" in de Zuiderzee

Adel, H. den
CO730201 15
2001 Geocontainers

Bezuijen, A. en Groot, m.B. de
H0014

1988 Golfbrekers, sterkte betonnen afdekelementen Impulsbelastingen voor kubussen en tetrapodes als gevolg van rocking bij golfaanval Verslag hydraulisch modelonderzoek, werkgroep 1, fase 2 Frederic R. Harris, F.C. de Weger International B.V., Koninklijke Volker Stevin, Hollandsche Beton Groep N.V., Ballast Nedam Engineering B.V.
H0019 3
1962 Elementaire Hydraulica

Vries, de, M.
H0131

1986 The Stability of the Ekofisk to Emden Pipeline (near Juist) Final Report on Investigations A joint Venture between Delft University of Technology and Delft Hydraulics Laboratory
H0181

1987 Golfoverslag bij Dijken
Verslag Modelonderzoek Perdijk, H.W.R.
H0195 20 A 1992 Taludbekledingen van gezette Steen Stabiliteit van de Toplaag
Klein Breteler, M.
H0195

1990 Taludbekledingen van gezette Steen Grondmechanische stabiliteit in de Golfzone; Diverse Aspecten
Groot, de, M.B., R.J. Ernst, P.Meijers, R. hoogeveen en H. Best
H0195

1992 Taludbekledingen van gezette Steen Ontwerpregels voor het Filter
Klein Breteler, M., H. den Adel en M.A. Koenders
H0195

1992 Taludbekledingen van gezette Steen Stabiliteit van de Toplaag
Klein Breteler, M.
H0195 2
1992 Reststerkte van Dijkbekledingen Granulaire Filters Verslag Modelonderzoek in Scheldebak Vroeg, de, J.J.
H0195 4
1989 Stability of Block Revetment Wave Pressures on a slope generated by orthogonal and oblique Wave Attack Analysis of model Tests in a three-dimensional Wave Basin d' Antonio, G.
H0195

1988 Numerical simulation of Gravity Wave Motion on steep Slopes Application of the two-dimensional boundary Element Program BEACH to free Surface potential Flows on Slopes
Klopman, G.
H0195

1988 Taludbekleding van gezette Steen analyse van gemeten Stijghoogte op Talud Eindverificatie Onderzoek Deltagoot Klein Breteler, M.
H0195

1991 Taludbekledingen van gezette Steen Analytische en numerieke Berekening van de Stijghoggte onder de Toplaag
Klein Breteler, M.
H0195 15
1991 Taludbekledingen van gezette Steen Veiligheidsfilosofie
Klein Breteler, M. en W.G. de Rijke
H0195 12 A 1991 Taludbekledingen van gezette Steen Grondmechanische Stabiliteit in de Golfzone; Handleiding en Samenvatting van Onderzoeksresultaten
Meijers, P., H.J. van der Graaf en M.B. de Groot
H0195 13
1991 Taludbekledingen van gezette Steen Eindverificatie Onderzoek Deltagoot
Wouters, J.
H0195 1
1991 Reststerkte van Dijkbekledingen Orienterende Bureaustudie
Klein Breteler, M.
H0195 2
1992 Reststerkte van Dijkbekledingen Granulaire Filters Verslag Modelonderzoek in Scheldebak Vroeg, de, J.H.
H0195 3
1988 Stability of block revetments Evaluation of the wave pressure on a slope Re-evaluation of Schelde flume investigations Klein Breteler, M.
H0195 4
1989 Taludbekleiding van gezette steen eindverifikatie onderzoek Deltagoot analyse stijghoogteverschil over de toplaag Klein Breteler, M.
H0195 1
1991 Reststerkte van Dijkbekledingen Orienterende Bureaustudie
Klein Breteler, M.
H0195 N388
1990 Taludbekleding van gezette steen onregelmatige golfbelasting op een recht talud
Wal, J.P. van der
H0198

1990 Extreme shallow Water Wave Conditions Design Curves for Uniform Sloping Beaches Report on Desk Study Meer, van der, J.W.
H0198

1988 De Korrelatieparameter in de twee-dimensionale Kansdichtheidsfunctie voor opeenvolgende Golfhoogten een vergelijking van Berekeningsmethoden Deelstudie Stam, C.J.M.
H0228 1 A 1987 Verification of numerical Wave Propagation Models with Laboratory Measurements HISWA Verification in the directional Wave Basin
Dingemans, M.W.
H0228 1 B 1987 Verification of numerical Wave Propagation Models with Laboratory Measurements HISWA Verification in the directional Wave Basin
Dingemans, M.W.
H0228 1 C 1987 Verification of numerical Wave Propagation Models with Laboratory Measurements HISWA Verification in the directional Wave Basin
Dingemans, M.W.
H0228 1 D 1987 Verification of numerical Wave Propagation Models with Laboratory Measurements HISWA Verification in the directional Wave Basin
Dingemans, M.W.
H0298

1987 Toe te passen golfrandvoorwaarden in Duinafslagberekeningen Verslag Onderzoek
Reinalda, R.
H0298 1 B 1987 Modelonderzoek duinvoetverdedigingen systematisch Onderzoek naar de Werking van duinvoetverdedigingen; Modelonderzoek op grote Schaal in de Deltagoot Verslag Modelonderzoek Steetzel, H.J.
H0298 6
1987 Breedte-Hoogteverhouding lage Grensprofielen Orienterend Onderzoek naar de relatieve Veiligheid van lage, brede Grensprofielen Verslag Onderzoek Steetzel, H.J.
H0298 7
1988 Bezwijkmechanisme Duinen De Ontwikkeling van het Duinprofiel tijdens de Grensconditie; de Wijze van Doorbraak en de Gevolgen Verslag Onderzoek Steetzel, H.J.
H0298

1987 Golfrandvoorwaarden Duinafslagberekeningen Verslag Onderzoek
Reinalda, R.
H0316
A,B,C 1987 Onderzoek onderhoud zandige Noordzeekust Inventarisatie van het gewone (jaarlijkse) en buitengewone (meerjaarlijkse) onderhoud over de periode 1975-184
Burger, A.
H0462 2
1987 Stability of rubble Mound Breakwaters Stability Formula for Breakwaters armoured with Tetrapods Reports on basic Research Meer, van der, J.W.
H0462

1991 Wave Transmission at low-crested Structures Master's Thesis
Daemen, I.F.R.
H0472

1987 Sea level rise, consequences and policies

Vellinga, P.
H0475

1988 Rock Slopes and Gravel Beaches under Wave Attack Doctoral Thesis
Meer, van der, J.W.
H0475

1988 Rock slopes and Gravel Beaches under Wave Attack Doctoral Thesis
Meer, van der, J.W.
H0546

1987 stability of Rubble Mound Breakwaters Stability Formula for Breakwaters armoured with ACCROPODE (R) Report on basic Research Meer, van der, J.W.
H0616 2
1989 Shift in characteristic Wave Frequency; Some Spectra in Wave Basin and in Haringvliet Region

Dingemans, M.W.
H0638

1990 Golfoploop Literatuurstudie en kleinschalig Modelonderzoek
Klein Breteler, M.
H0638

1989 Inventaristaie naar de Behoefte van Onderzoek voor de Projectgroep TAW - A1 Verslag van gehouden Interviews
Meer, van der, J.W.
H0824

1992 @DH morphological Computations in the Vicinity of a River Mouth Test of the time-dependent COMOR Model
Oudenhoven, van, T.M.M.
H0825

1989 Voorspelling Ontwikkeling Kustlijn 1990 - 2090, Fase 3 Deelrapport 3.3: Getijstromingsmodel van de Hollandse Kust
Hartsuiker, G.
H0825

1989 Voorspelling Ontwikkeling Kustlijn 1990 - 2090, Fase 3 Deelrapport 3.4: Initieel Sedimenttransportmodel Hollandse Kust
Roelvink, J.A. en M.J.F. Stive
H0840 2
1991 Vertikale Structuur van de grootschalige horizontale Waterbeweging Onderzoek naar de Relevantie van Wind, Getij en Coriolis Voortgangsrapport Zitman, T.J.
H0840 E
1992 Sediment Concentrations and Sediment Transport in Case of irregular non-breaking Waves with a Current Text
Havinga, F.J.
H0840 G
1992 Sediment Concentrations and Sediment Transport in Case of irregular non-breaking Waves with a Current Analysis of Instantaneous Velocities and Concentrations
Rijn, van, L.C. en F.J. Havinga
H0840 F
1992 Sediment Concentrations and Sediment Transport in Case of irregular non-breaking Waves with a Current Tables and Figures
Rijn, van, L.C. en F.J. Havinga
H0840

1991 Horizontale Zandgolven Literatuurstudie
Hoozemans, F.M.J.
H0840

1993 Geulmigratie in Buitendelta's Verslag van een Bureaustudie
Allersma,  E.
H0840 10 2 1991 Vericale structuur van de grootschalige horizontale waterbeweging onderzoek naar de relevantie van wind, getij en coriosis
Zitman, T.J.
H0840 10 3
1992 Analysis of the large-scale horizontal Water Motion Modelling the vertical Flow Structure Progress Report Zitman, T.J.
H0840 30 1 1992 Vertical structure of the flow due to waves and currents Research on its relevance to sediment transport
Klopman, G.
H0957

1991 Definition of joint extreme condition statistics of hydraulic parameters off the coast of The Netherlands

Valk, F.F. de
H0976

1990 Literature survey to wave impacts on dike slopes rapport TAW A4-A1
Vledder, G.P. van
H0986

1990 Data on Wave Transmission due to Overtopping report for Cur C67
Meer, van der, J.W.
H0986

1990 Verification of BREAKWAT for Berm Breakwaters and low-crested Structures report for Cur C67
Meer, van der, J.W.
H0986

1990 Data on wave transmission due to overtopping report for Cur C67
Meer, van der, J.W.
H0986

1990 Low-crested and reef breakwaters report for Cur C67
Meer, van der, J.W.
H1173

1990 Gedragsmodel duinvoet programma's DUIN en GENRAN verslag studie en handleiding Roelvink, J.A. 
H1241 1
1991 Kustverdediging Eierland (Texel) Hydraulisch morfologische Effectstudie, Fase I Morfologische analyse Ribberink, J.S. en J.H. de Vroeg
H1256

1993 Waterbeweging op taluds invloed van berm, ruwheid, ondiep voorland en scheve lang- en kortkammige golfaavnal
Meer, van der, J.W.
H1351

1991 Wave Action on and in coastal Structures Proceedings of Papers related to Project 1 and presented at the 1st and 2nd Workshop
Meer, van der, J.W.
H1351

1991 SKYLLA: Wave Motion in and on coastal Structures Feasibility Study on the Application of SAVOF Report on Desk Study Broekens, R.D., H.A.H. Petit en G. Klopman
H1355
B 1993 Wave conditions along the Dutch Coast Figures Report on numerical Model Studies Dekker, J., N. Booij, Y. Eldeberky en J.H. Andorka Gal
H1676

1992 Scour Protection for the F3 GBS Results of movable Bed Tests using Gabions Report on Model Investigations Steetzel, H.
H1772

1993 Testing of a Method for spectral Analysis of long Wave Data

Valk, de, C.F.
H1780

1994 SKYLLA: Wave Motion in and on coastal Structures Implementation and Verification of modified Boudaries
Klein Breteler, M.
H1780

1994
SKYLLA: Wave motion in and on coastal structures Implementation and verification of flow on and in permeable structures Gent, M.R.A. van, H.A.H. Petit., P. van den Bosch
H1780

1994
SKYLLA: Wave motion in and on coastal structures Verification of kinematics of waves breaking on an offshore bar Gent, M.R.A. van, H.A.H. Petit., P. van den Bosch
H1780

1993
SKYLLA: Wave motion in and on coastal structures Implementation and verification of modified boundaries Gent, M.R.A. van, H.A.H. Petit., P. van den Bosch
H1780

1993
SKYLLA: Wave motion in and on coastal structures Implementation and verification of flow on and in permeable structures Gent, M.R.A. van, H.A.H. Petit., P. van den Bosch
H1874

1993 Rubble Mound Breakwater Failure Modes Failure Mechanisms observed during Model Tests
Paassen, van, B.
H1874

1993 Toe structure Stability of rubble Mound Breakwaters Master's Thesis
Gerding, E.
H1887

1993 A large Scale Model of the morphological Behaviour of the outer Delta of tidal Inlets

Bilse, D.P.
H1903

1994 Wave Forces on vertical Breakwaters Reliability of Design Formula
Bruining, J.W.
H1903

1994 Wave Forces on vertical Breakwaters Reliability of Design Formula Appendix Bruining, J.W.
H1930 AS98.37
1998 Alternatieve open taludbekledingen samenvattend verslag
Waal, J.P. de
H2371

1996 Stability of basalton on sandasphalt

Wouters, J.
H2558

1997 Golfoploop en golfoverslag bij dijken projectverslag: achtergronden bij aanpassing van notitie "golfoploop en golfoverslag bij dijken"(H0638)
Meer, J.W. van der
H3009

1996 Ontwerpmethode voor het "Hydroblock"

Smith, G.M.
H3271 34
1998 Stabiliteit van Breuksteenoverlaging op een Steenzetting 2e Conceptrapport
Kant, G.
H3271.34

1998
Stabiliteit van breuksteenoverlaging op een steenzetting 2e conceptrapport Kant, G.
H3272 70
1997 Dimensionering Constructies voor Deltagootonderzoek

Klein Breteler, M.
H3272 77
2000 Black box model voor stabililteit van steenzettingen

Klein Breteler, M. en Kuiper, C.
H3351

2000
Numerical model investigations on coastal structures with shallow foreshores Validation of numerical models based on physical model tests on the Petten Sea-defence Gent, M.R.A. van, N. Doorn
H3387

1998
Golfbrekers met een enkele toplaag van kubussen Concept Spaan, G.B.H., Gent, M.R.A. van
H3633

2000
Lange Termijn Visie Schelde-estuarium Grenzen aan dijkversterking Heijer, F. den, Calle, E.O.F.
H3675

2000
Single-layer rubble mound breakwaters with high-density concrete cubes
Gent, M.R.A. van, C. Kuiper
H3675

2000
Single-layer ruble mound breakwaters with high-density concrete cubes
Gent, M.R.A. van, C. Kuiper
J0376

1988 Zand-Watermengselstromingen Het Storten van Zand onder Water, 4 Verslag experimentele Studie Mastbergen, D.R. en A. Bezuijen
J0376

1988 Zand-Watermengselstromingen Het Storten van Zand onder Water, 4 Verslag Experimentele Studie Mastbergen, D.R. en A. Bezuijen
J0413

1989 Troebelheidsmetingen bij Pneuma-Baggersysteem in de Berghaven te Hoek van Holland Slibonderzoek effecten van Baggeren op de Omgeving, 6 Pennekamp, Joh.G.S. en P.Bosland
M0399

1961 Golfaanval Haringvlietsluizen IV Rapport Modelonderzoek
Allersma, E.
M0621

1961 Golfaanval Haringvlietsluizen IV Rapport Modelonderzoek
Allersma, E.
M0685 A
1959 Het zinken van een zinkstuk op stroom rapport modelonderzoek

M0685 B
1961 Het zinken van een zinkstuk op stroom onderzoek naar de stijfheid van een rijshouten zinkstuk
Rijk, L. de en Zwan, R. van der
M0685 C
1961 Het zinken van een zinkstuk op stroom Methoden voor zinkmanoeuveres
Rijk, L. de, Allersma, E., Feenstra, D.P.
M0711 I

1963 Stroombestendigheid Sluitgatdrempel II Brede Kruin Rapport Modelonderzoek Kreeke, van de, J.
M0711 II

1963 Stroombestendigheid Sluitgatdrempel II Brede Kruin Rapport Modelonderzoek Venis, W.A.
M0711 III
1964 Stroombestendigheid SluitgatdrempelIII Scherpe kruin
Staal, G. van
M0780 II
1965 Shipping locks Kainji Dam Reversed Tainter valves Report Model investigations Kolkman, P.A.
M0892

1966 Stabiliteit stortsteen op kraagstukken Invloee van wiepen en tuinen rapport modelonderzoek Staal, G. van
M0896 1
1982 Toepasbaarheid eendimensionaal Model Een Literatuurstudie
Winterwerp, J.C.
M0896-53

1982 One-dimensional advection-diffusion Equation; The Convergence with the two-dimensional Solution

Winterwerp, J.C. en A.J.W. Koster
M0905

1969 Filteropbouw Havendammen III Kritieke Verhangen Rapport Modelonderzoek Bunt, van den, J.D.
M0905

1968 Filteropbouw voor los gestorte Havendammen I Verslag Modelonderzoek
Montaz, J.P.
M0905

1970 Filteropbouw Havendammen II Optredende Verhangen Rapport Modelonderzoek Oorschot, van, J.H.
M0909

1966 Stabiliteit stortsteen op zinkstukken invloed van wiepen en tuinen bij stromend water rapport modelonderzoek Haverhoek, F.J.
M0918 5
1979 Invloed van Strandhoofden op de Kunstvorm Samenvatting uitgevoerd Onderzoek Verslag Modelonderzoek Reinalda, R.
M1000

1978 stormvloedkering Oosterschelde Stroomsnelheidsverdeling Bouwfasen Pijlers; Berekeningsmethode en -Resultaten Nota Does de Bye, van de, M. en R. Thabet
M1001 23
1980 Stormvloedkering Oosterschelde Stroombeeldonderzoek bij een weigerende Schuif Interim Verslag Modelonderzoek Graauw, de, A.F.F.
M1001 10
1980 Stormvloedkering Oosterschelde Toetsing van het Ontgrondingsonderzoek Interim Verslag Modelonderzoek Graauw, de, A.F.F.
M1001

1981
Ontgrondingen Nota II Graauw, de , A.F.F.
M1001

1978 stormvloedkering Oosterschelde Stroomsnelheidsverdeling Bouwfasen Pijlers; Berekeningsmethode en -Resultaten Nota Does de Bye, van de, M. en R. Thabet
M1001 10
1980 Stormvloedkering Oosterschelde Toetsing van het Ontgrondingsonderzoek Interim Verslag Modelonderzoek Graauw, de, A.F.F.
M1057 1
1979 Schaaleffecten bij Golfklappen op een Talud Verslag Modelonderzoek
Doorn, van, Th.
M1057

1970 Stabiliteit Taludbekleding van gezette steen onder Golfaanval Verslag Modelonderzoek
Wevers, A.
M1057

1970 Stabiliteit Taludbekleding van gezette Steen onder Golfaanval Verslag Modelonderzoek
Wevers, A.
M1063

1970 Grindstranden Bezoek stranden Zuid Engeland

M1063 3
1975 Grindstranden Evenwichtsprofiel bij loodrechte regelmatige Golfaanval Samenvatting Resultaten Modelonderzoek gericht op praktische Toepassing Hijum, van, E.
M1068

1981 Zandaanvulling doorlatende Dammen Samenvatting Modelonderzoek; mogelijke Aanpak eventuele Zandaanvulling Afsluitdam Krammer Verslag Onderzoek Wijngaarden, van, N.J.
M1077

1971 Waterbeweging in en nabij de Brandingszone Verslag Modelonderzoek
Heummen, T.L. en C.H. Hulsbergen
M1084

1971 Golfoploop op een dijk met hoog voorland Verslag Modelonderzoek

M1115 19
1988 Aantasting van Dwarsprofielen in Vaarwegen Technische Aanbevelingen voor Oeververdedigingen van losgestorte en gezette Steen Samenvattend Verslag Laboyrie, J.H. en H.J. Verheij
M1115 18
1987 Aantasting van Dwarsprofielen in Vaarwegen Documentatie Metingen Verslag Inventarisatie Wilkens, D.H.
M1115 17
1987 Aantasting van Dwarsprofielen in Vaarwegen Probabilistische Ontwerpmethode voor Oeververdedigingen van Vaarwegen Verslag Bureaustudie Layborie, J.H.
M1115 15
1986 Aantasting Dwarsprofielen in Vaarwegen Lacunes bij het Ontwerp van de Toplaag van een stortstenen Oeververdediging langs een klasse IV Vaarweg Verslag Bureaustudie Layborie, J.H. en H.J. Verheij
M1115 13
1986 Aantasting van Dwarsprofielen in Vaarwegen Prediktie van Scheepssnelheden op beperkt Water Verslag Bureaustudie Verheij, H.J.
M1115 12 B 1985 Aantasting van Dwarsprofielen in Vaarwegen Prototypemetingen in het Hartelkanaal in 1983 naar de Aantasting van Oeververdedigingen door diverse Scheepstypen Verslag Prototypemetingen, deel B, grondmechanische Aspecten Groot, de, M.T. en A.Bezuyen
M1115 12 B0 1985 Damage to banks of naviagation waterways Prototype measurements in te Hartelkanaal in 1983 concerning damage to bank protections by various ship types Report on prototype measurements B, geotechnical aspects Groot, de, M.T. en A.Bezuyen
M1115 12 A 1984 Aantasting van Dwarsprofielen in Vaarwegen Prototypemetingen in het Hartelkanaal in 1983 naar de Aantasting van Oeververdedigingen door diverse Scheepstypen Verslag Prototypemetingen, deel A, hydraulische Aspecten Verheij, H.J. en Wal, van der, M.
M1115 11 B 1984 Aantasting van Dwarsprofielen in Vaarwegen Meetresultaten Verslag Prototypemetingen Wilkens, D.H.
M1115 11 A 1984 Aantasting van Dwarsprofielen in Vaarwegen Documentatierapport Prototypeproeven Hartelkanaal 1981 Werkverslag Opzet Oebes - Proeven 1981 Heins, W.F.
M1115 11 WL 1984 Aantasting van Dwarsprofielen van Vaarwegen Prototypemetingen in het Hartelkanaal naar de Aantasting van Oeververdedigingen door Duweenheden Samenvatting en Conclusies van de Analyse van de Metingen; Aanbevelingen voor verder Onderzoek Wilkens, D.H.
M1115 10 C 1986 Aantasting van Dwarsprofielen in Vaarwegen Aanval van Haalgolf op Taludbkleding van Stortsteen en Zetsteen Verslag Modelonderzoek Knaap, van der, F.C.M.
M1115 10 B 1986 Aantasting van Dwarsprofielen in Vaarwegen Retourstroom, Waterbeweging en Stabiliteit Verslag Modelonderzoek Wal, van der, M.
M1115 10 B1 1981 Aantasting van Dwarsprofielen in Vaarwegen Erosie door Retourstroom Verslag Onderzoek Wal, van der, M.
M1115 9 WL 1982 Aantasting van Dwarsprofielen in Vaarwegen Inventarisatie en beperkte Analyse van een Deel van de in 1970 aanwezige Oeververdedigingsconstructies langs Vaarwegen in Nederland Verslag Onderzoek Verheij, H.J.
M1115 8
1982 Aantasting van Dwarsprofielen in Vaarwegen Erosie en Stabiliteit van Bodem en Oevers, Inleiding tot relevante Verschijnselen Verslag Onderzoek Thabet, R.
M1115 10 A 1985 Aantasting van Dwarsprofielen in Vaarwegen Schroefstralen en de Stabiliteit van Bodem en Oevers onder Invloed van de Stroomsnelheden in de Schroefstraal Verslag Modelonderzoek Verheij, H.J.
M1115 7
1985 Aantasting van Dwarsprofielen in Vaarwegen Schroefstralen en de Stabiliteit van Bodem en Oevers onder Invloed van de Stroomsnelheden in de Schroefstraal Verslag Modelonderzoek Verheij, H.J.
M1115 11
1986 Aantasting van Dwarsprofielen in Vaarwegen Secundaire Scheepsgolven en hun Effect op de Stabiliteit van Taludbekledingen Verslag Modelonderzoek Verheij, H.J.
M1115 5 A 1985 Aantasting van Dwarsprofielen in Vaarwegen Voorspelling van Waterspiegeldaling, Inzinking en Vertrimming bij Schepen op beperkt Water Verslag Modelonderzoek Blaauw, H.G. en F.C.M. van der Knaap
M1115 4
1987 Aantasting van Dwarsprofielen in Vaarwegen Systematische Meetserie Waterbeweging door drie Typen Binnenvaartschepen Verslag Modelonderzoek Wal, van der, M.
M1115 3 B 1984 Aantasting van Dwarsprofielen in Vaarwegen Opzet fysisch Schaalmodel Waterbeweging door Scheepvaart Verslag Modelonderzoek Kaa, van de, E.J.
M1115 3 A 1985 Aantasting van Dwarsprofielen in Vaarwegen Opzet fysisch Modelonderzoek Verslag Modelonderzoek Kaa, van de, E.J.
M1115 2
1977 Aantasting van Dwarsprofielen in Vaarwegen Opzet systematisch Onderzoek Verslag Modelonderzoek Kaa, van de, E.J.
M1115 1 B 1974 Aantasting van Dwarsprofielen in Vaarwegen Schelde-Rijnverbinding Figuren, Tabellen en Aanhangsels Verslag Modelonderzoek
M1115 1 A 1974 Aantasting van Dwarsprofielen in Vaarwegen Schelde-Rijnverbinding Tekst en Foto's Verslag Modelonderzoek Kaa, van de, E.J.
M1115 informatie 26
1980 Aantasting van Dwarsprofielen in Vaarwegen Opzet, instrumentatie en organisatie van de eeeste series prototypeproeven in het hartelkanaal

M1115 informatie 20
1978 Aantasting van Dwarsprofielen in Vaarwegen Metingen met geladen en ongeladen Duweenheden, Formaties 2x1 Europa-II Bakken, varend in een trapeziumvormig Kanaalprofiel

M1115 informatie 19
1978 Aantasting van Dwarsprofielen in Vaarwegen Metingen met een geladen Duweenheid, Formatie 1x2 europa-II Bakken, varend in een trapeziumvormig Kanaalprofiel

M1115 informatie 18
1978 Aantasting van Dwarsprofielen in Vaarwegen Metingen met een ongeladen duweenheid, Formatie 2x2 Europa-II Bakken, varend in een trapeziumvormig Kanaalprofiel

M1115 informatie 16
1977 Aantasting van Dwarsprofielen in Vaarwegen Metingen met een Onderzoeksvaartuig varend in een rechthoekig Kanaalprofiel, bij verschillende Waterdiepten

M1115 informatie 15
1977 Aantasting van Dwarsprofiel in Vaarwegen Metingen met een geladen Rijn-Hernekanaalschip varend in een rechthoekig Kanaalprofiel

M1115 informatie 14
1977 Aantasting van Dwarsprofielen in Vaarwegen Metingen met een geladen Duweenheid, Formatie 2x2 Europa-II Bakken, varend in een rechthoekig Kanaalprofiel bij verschillende Waterdiepten

M1115 informatie 13
1977 Aantasting van dwarsprofielen in Vaarwegen Metingen met een Onderzoeksvaartuig varend in een trapeziumvormig Kanaalprofiel

M1115 informatie 12
1977 Aantasting van Dwarsprofielen in Vaarwegen Metingen met een ongeladen Rijn-Hernekanaalschip varend in een trapeziumvormig Kanaalprofiel

M1115 informatie 11
1976 Aantasting van Dwarsprofielen in Vaarwegen Metingen met een geladen Rijn-Hernekanaalschip varend in een trapeziumvormig Kanaalprofiel

M1115

1979 Scheepvaart in Nederland Overzicht Probleemgebieden Concept Notitie Blaauw, H.G.
M1115 14
1985 Taludbekleding van gezette Steen Belasting en Sterkte van Zetsteenverdedigingsconstructies op Oevers en Dijken Verslag orienterende Bureaustudie Knaap, van der, F.C.M., M. Klein Breteler en M.T. de Groot
M1115 16
1987 Aantasting van Dwarsprofielen in Vaarwegen Aanval van primaire en secundaire Waterbeweging op Taludbekledingen van losgestort Materiaal in verschillende Vaarweggeometrieen; afrondend Onderzoek Verslag modelonderzoek
Laboyrie, J.H.
M1115 14
1985 Taludbekleding van gezette Steen Belasting en Sterke van Zetsteenverdedigingsconstructies op Oevers en Dijken Verslag orienterende Bureaustudie Knaap, van der F.C.M., M. Klein Breteler en M.T. de Groot
M1115 7 B 1985 Aantasting van Dwarsprofielen van Vaarwegen Prototypemetingen in het Hartelkanaal in 1983 naar de Aantasting van Oeververdedigingen door diverse Scheepstypen Verslag Prototypemetingen, Deel B, Grondmechanische Aspecten Verhey, H.J., M.T. de Groot en A. Bezuijen
M1115 7 A 1984 Aantasting van Dwarsprofielen van Vaarwegen Prototypemetingen in het Hartelkanaal in 1983 naar de Aantasting van Oeververdedigingen door diverse Scheepstypen Verslag Prototypemetingen, Deel A, Hydraulische Aspecten Verhey, H.J. en M. van der Wal
M1115 18
1987 Aantasting van Dwarsprofielen in Vaarwegen Documentatie Metingen Verslag Inventarisatie Wilkens, D.H.
M1115 17
1987 aantasting van Dwarsprofielen in Vaarwegen Probablilistische Ontwerpmethode voor Oeververdedigingen van Vaarwegen Verslag Bureaustudie Laboyrie, J.H.
M1115 16
1987 Aantasting van Dwarsprofielen in Vaarwegen aanval van primaire en secundaire Waterbeweging op Taludbekledingen van losgestort Materiaal in verschillende Vaarweggeometrieen; Afrondend Onderzoek Verslag Modelonderzoek Laboyrie, J.H.
M1115 15
1986 Aantasting van Dwarsprofielen in Vaarwegen Lacunes bij het Ontwerp van de Toplaag van een stortstenen Oeververdediging langs een Klasse IV Vaarweg Verslag Bureaustudie Laboyrie, J.H.
M1115 8
1986 Aantasting van Dwarsprofielen in Vaarwegen Prediktie van Scheepssnelheden op beperkt Water Verslag Bureaustudie Verhey, H.J.
M1136

1972 Ontgronding door Gasleidingbreuk
Verslag Modelonderzoek Os, van, A.G.
M1157

1972 Transport en Afzinken Havenlichten Bewegingen en Krachten door Golven Verslag Modelonderzoek Moret, G.E.
M1184

1973 Gobi-blocks as slope revetment stabiltiy under wave attack report on model investigations Kostense, J.k.
M1190

1982 Afsluiting Oosterschelde Krachten op nieuwe Zinkstukken Verslag Modelonderzoek Jorritsma, J.
M1216 4
1981 Grindstranden Evenwichtsprofiel en Langstransport bij scheve onregelmatige Golfaanval Verslag Modelonderzoek Boer, den, K.
M1216 3
1979 Grindstranden Evenwichtsprofiel bij loodrechte onregelmatige Golfaanval Verslag Modelonderzoek Hijum, van, E.
M1216 5
1981 Grindstranden Evenwichtsprofiel en Langstransport bij regelmatige en onregelmatige Golfaanval Samenvatting Resultaten Modelonderzoek en Literatuurstudie Hijum, van, E.
M1243

1981 Zandaanvulling doorlatende Dammen Samenvatting Modelonderzoek; mogelijke Aanpak eventuele Zandaanvulling Afsluitdam Krammer Verslag Onderzoek Wijngaarden, van, N.J.
M1258

1987 Golfoverslag bij Dijken
Verslag Modelonderzoek Perdijk, H.W.R.
M1263 3 B 1984 Schaalserie Duinafslag Proeven op grote Schaal in de Deltagoot, Figuren Verslag Modelonderzoek
M1263 3 A 1984 Schaalserie Duinafslag Proeven op grote Schaal in de Deltagoot, tekst en tabellen  Verslag Modelonderzoek Vellinga, P.
M1263 2 B 1981 Schaalserie Duinafslag Figuren Verslag Modelonderzoek
M1263 2 A 1981 Schaalserie Duinafslag Tekst en Tabellen Verslag Modelonderzoek Vellinga, P.
M1263 1 B 1976 Schaalserie Duinafslag Figuren en Foto's Verslag Modelonderzoek
M1263 1 A 1976 Schaalserie Duinafslag Tekst en Tabellen Verslag Modelonderzoek Graaff, van de, J.
M1314

1983 Rivieren Hydraulische Ruwheid en Afmetingen van Beddingvormen tijdens niet-permanente Stromingsomstandigheden Eerste Resultaten van een wiskundig Model voor Duin-Duin-Overgangen Schoemaker, M.
M1314

1982 Bepaling Afmetingen Beddingvormen in de Zandgoot; met Beschrijving en enige Resultaten van Programma DULOC

Bakker, B.
M1314

1983 Rivers Flow Resistance and bed-form Dimensions for varying Flow Conditions Results of Flume Experiments with Flood Waves Wijbenga, J.H.A.
M1314

1981 Rivers Three-dimensional Phenomena in straight Flumes with moveable Bed Some Results of filtering of Bedlevel Records and preliminary Conclusions Wang, D.G. en G.J. Klaassen
M1314

1981 Rivers flow Resistance and bed-form Dimensions for varying Flow Conditions Results of Flume Experiments with Flume width 0,50 m Wijbenga, J.H.A.
M1314

1982 Rivers Flow Resistance and bedform Dimensions for varying Flow Conditions comparison of predicted initial Changes in Dune Height, using Fredsoe's (1979) Method, and Measurements in a Laboratory Flume Wijbenga, J.H.A.
M1314

1981 Rivers Three-dimensional Phenomena in straight Flumes with mobile Bed Filtering of Sandflume Data Wang, D.G.
M1314

1981 Rivieren alluviale Ruwheid en Na-ijling van Beddingvormen
Klaassen, G.J.
M1314

1981 Rivers Three-dimensional Phenomena in straight Flumes with mobile Bed Effect on Resistance to Flow and Sediment Transport Wang, D.G.
M1314

1981 Rivieren HYDRA, Programma ter Toetsing van Metingen van Sedimenttransport en hydraulische Ruwheid aan Voorspellingsmethoden Voorlopige Gebruikershandleiding Wilkens, D.H.
M1314

1981 Rivers Flow Resistance and bed-form Dimensions for varying Flow conditions - Boundary Conditions for Flume Experiments with varying Discharge
Wijbenga, J.H.A.
M1314

1980 Rivers Flow Resistance and bed-form Dimensions for varying Flow conditions; Results of flume Experiments with Flume width 1,50 m and 1,125 m
Wijbenga, J.H.A.
M1314

1981 Rivers Elimination of the Influence of Ripples on the geometric Characteristics of Dunes as determined with the Help of the BOGIRSKI-Program (subroutine VLAK)
Bakker, B.
M1314

1978 Sedimenttransport in Rivieren Meting van Energieverhang in Zandgoot met behulp van meerdere Pitotbuizen
Klaassen, G.J.
M1314

1977 Sedimenttransport in Rivieren Evaluatie Beheersing Watertemperatuur Onderzoekgoot
Wijbenga, J.H.A.
M1314

1976 Toegepast Onderzoek Waterstaat Sedimenttransport in Rivieren Nabootsing Proeven in Onderzoeksgoot
Klaassen, G.J.
M1314

1977 Sedimenttransport in Rivieren Voorstel tot Verbetering Regeling Doseerhoeveelheid Doseercycloon Zandgoot LV
Wijbenga, J.M.A.
M1314

1977 Sedimenttransport in Rivieren Relatie tussen lokaal Sedimenttransport en lokale gemiddelde Snelheid
Knaap, van der, F.C.M.
M1314

1977 Sedimenttransport in Rivieren Onderlinge Beinvloeding Micromolens
Bakker, B.
M1314

1977 Sedimenttransport in Rivieren Variaties in Watersnelheden, Energiehoogten en Waterstanden gemeten met behulp van Pitotbuizen
Klaassen, G.J.
M1314

1977 Sedimenttransport in Rivieren Beschrijving Meervoudige Micromolen (Pimm)
Bakker, B.
M1314

1976 Toegepast Onderzoek Waterstaat Sedimenttransport in Rivieren Korrelgrootte tweede Proevenserie
Wijbenga, J.H.A.
M1314 6
1984 Rivers Straight Sand Flume: Description, Accuracy, Data Collection and Pre-Processing of Data
Bakker, B.
M1314 7
1983 Rivers A critical Review of Literature on the stochastic Analysis of bed-form Dimensions Report on Investigation Schilperoort, T.
M1314 5
1978 Rivieren Proeven met vlakke Bodem zonder Transport Verslag Modelonderzoek Wijbenga, J.H.A.
M1314

1977 Sediment Transport in Rivers Contribution to the Analysis of Sand Waves Report on Investigation Klaassen, G.J.
M1314

1975 Fundamenteel Onderzoek Sedimenttransport Beheersing Watertemperatuur in Onderzoekgoot Verslag Modelonderzoek Brolsma, P.
M1320 1 B 1976 Golfbelasting Caisson Oosterschelde Orienterend Onderzoek naar de Invloed van de Geometrie van de Caisson op de Caisson op de Drempel overgedragen en op de Schuif uitgeoefende Totaalkrachten Bijlagen
M1320 1 A 1976 Golfbelasting Caisson Oosterschelde Orienterend Onderzoek naar de Invloed van de Geometrie van de Caisson op de Caisson op de Drempel overgedragen en op de Schuif uitgeoefende Totaalkrachten Bijlagen
M1320 1
1976 Golfbelasting Caisson Oosterschelde Orienterend Onderzoek naar de Invloed van de Geometrie van de Caisson op de Caisson op de Drempel overgedragen en op de Schuif uitgeoefende Totaalkrachten Verslag Modelonderzoek Hijum, van, E.
M1364 I
1978 Stormvloedkering Oosterschelde Het drukverloop onder een breivenbuscaisson op "billen"tengevolge van verval van golven verslag modelonderzoek Ramkema, C
M1364 II
1978 Stormvloedkering Oosterschelde drukken tengevolge van vervan en/of goven onder de waterdicthe bodembscherming rondom de pijlers verslag modelonderzoek Ramkema, C.
M1371

1980 Breaking Waves Characteristics of shoaling and breaking periodic Waves normally incident to plane Beaches of constant Slope Report on Investigation Wind, H.G.
M1388

1981 De Golftunnel Ontwerp, Bouw en Eigenschappen Eindverslag Werkgroep Golftunnel Hulsbergen, C.H. en J.J.Bosman
M1396 1
1977 Stromvloedkering Oosterschelde Belasting in gesloten Toestand Orienterend Onderzoek; Loodrechte Golfaanval Stans, J.C.
M1408 2
1978 Stromvloedkering Oosterschelde Golfbewegingen rondom de Pijlers veroorzaakt door loslatende Wervels Verslag Modelonderzoek Ramkema, C.
M1408 1
1976 Stromvloedkering Oosterschelde Dwarsverhangen over de Putten en Stroomkrachten op het Hefschip bij verschillende Uitvoeringsfasen Verslag Modelonderzoek Ramkema, C.
M1410 2
1981 Taludbekleding van gezette Steen onder Golfaanval Invloed van de Doorlatendheid van de Fundering Verslag Modelonderzoek Kostense, J.K.
M1410 1
1980 Taludbekleding van gezette Steen onder Golfaanval stabiliteit van de Bekleding bij verschillende Modelschalen Verslag Modelonderzoek Kostense, J.K.
M1415

1977 Sedimenttransport in Rivieren Onderzoek Stroomrichtingsmeter
Koch, F.G.
M1415 3
1978 Sediment Transport in Rivers Accuracy of Measurements in a cirved open Channel Report on experimental and theoretical Investigations Vriend, H.J. en J.G. Grijsen
M1415 2
1978 Sediment Transport in Rivers Flow of Water in a curved open channel with a fixed uneven Bed Report on experimental and theoretical Investigations Vriend, H.J. en F.G. Koch
M1415 1
1977 Sediment Transport in Rivers Flow of Water in a curved open Channel with a fixed plane Bed Report on experimental and theoretical Investigations Vriend, de, H.J. en F.G. Koch
M1418

1977 Aanvullend Onderzoek extreme Omstandigheden Eindsituatie Europoort Verslag Modelonderzoek Jager, de, G.
M1418

1977 Aanvullend Onderzoek extreme Omstandigheden Eindsituatie Europoort Verifikatie Instelling Model Jager, de, G.
M1418

1977 Aanvullend Onderzoek Extreme Omstandigheden Eindsituatie Europoort Stroombeelden en Dwarskrachten
M1418

1977 Aanvullend Onderzoek extreme Omstandigheden Eindsituatie Europoort Samenvatting Onderzoek Jager, de, G.
M1422 1 B 1977 Stromvloedkering Oosterschelde Belasting in gesloten Toestand Diepe Sectie Roompot; loodrechte Golfaanval, fig 49/242
M1422 1 A 1977 Stromvloedkering Oosterschelde Belasting in gesloten Toestand Diepe Sectie Roompot; loodrechte Golfaanval Stans, J.C.
M1436

1978 Stromvloedkering Oosterschelde Waterspiegelfluctuaties tussen de Pijlers, Hulpmiddelen daartegen en de Invloed of Afvoercoefficienten Verslag Modelonderzoek Haas, L.
M1437

1977 Compartimentering Oosterschelde Getijmodel Oosterschelde Onderzoek naar de Fasering bij de Aanleg van de Philipsdam en de Oesterdam bij volledig Getij Hartsuiker, G.
M1450

1977 Verspreiding Schutwater Philipsdamsluizen in het Oosterscheldebekken Verslag Modelonderzoek
Hartsuiker, G. en N.J. van Wijngaarden
M1451
2 1981 Stormvloedkering Oosterschelde Dimensionering van de Toplaag van de Drempel en de Overgangsconstructie Figuren
M1451 6
1981 Stormvloedkering Oosterschelde stabiliteit van het Stortebed voor de Situatie met een weigerende Schuif Interimverslag Modelonderzoek
M1488 I
1982 Stormvloedkering Oosterschelde stabiliteit van granulaire filters bij stationaire verhangen verslag modelonderzoek Graauw, A.F.F. de
M1488 II
1981 Stormvloedkering Oosterschelde stabiliteit van granulaire filters bij cyclische verhangen loodrecht op het grensvlak verslag modelonderzoek Graauw, A.F.F.
M1541 7
1981 stormvloedkering Oosterschelde stabiliteit Toplaag Drempel uitgevoerd als open Steenfilter voor de Situatie met een weigerende Schuif Interimverslag Modelonderzoek Konter, J.L.M. en C. van Hardeveld
M1451

1979 Stormvloedkering oosterschelde zanddichtheid en stabiliteit van blokkenmatten discussienota
M1454

1977 Onderzoek naar de Werking van een drijvende Golfbreker Verslag Modelonderzoek
Korthof, R.M.
M1477

1978 Stormvloedkering Oosterschelde Invloed van onregelmatige Golven op stabiliteit van Drempel en Stortebed Verslag Modelonderzoek Tulp, L.
M1483 2
1978 Stormvloedkering Oosterschelde Golfbelasting op Kuipen in de Uitvoeringsfase Verslag Modelonderzoek Voogt, de, W.J.P.
M1488

1978 Stormvloedkering Oosterschelde Nabeschouwing van het Fileronderzoek ten behoeve van het Drempelontwerp Nota
M1506 2
1979 Stormvloedkering Oosterschelde Golfbelasting op Pijlers in de Uitvoeringsfase
Wouters, J.
M1511 2
1981 Study on Wave Generation Bed Deformations due to secondary Waves in an irregular Wave Field Report on model Investigation Wouters, J.
M1574

1979 Stormvloedkering Oosterschelde Stabiliteit Damaanzetten Verslag Modelonderzoek Wouters, J.
M1591

1979 Stormvloedkering Oosterschelde stabiltieti van granulaire filters bij cyclische verhangen loodrecht op het grensvlak verslag modelonderzoek Graauw, A.F.F. de
M1631 I
1980 Stormvloedkering Oosterschelde driedimensionaal onderzoek stabiliteit overgangsconstructie verslag modelonderzoek Wouters, J.
M1631 II
1980 Stormvloedkering Oosterschelde driedimensionaal onderzoek stabiliteit overgangsconstructie refraktiemetingen Wouters, J.
M1637

1980 Stormvloedkering Oosterschelde stabiliteit aanstortingen bij gesloten schuiven verslag modelonderzoek Taat, J.J.
M1653 B
1981 Onderzoek naar Duinafslag tijdens Superstormvloed Toetsing van de Resultaten van het twee-dimensionale Modelonderzoek door middel van Onderzoek in een drie-dimensionaal Model Figuren en Foto's
M1653 A
1981 Onderzoek naar Duinafslag tijdens Superstormvloed Toetsing van de Resultaten van het twee-dimensionale Modelonderzoek door middel van Onderzoek in een drie-dimensionaal Model Tekst en Tabellen Tilmans, W.M.K.
M1695 2
1982 concentration Measurements under oscillatory Water Motion Report on Model Investigation
Bosman, J.J.
M1695 1
1981 Bed Behaviour and Sand Concentration under oscillatory Water Motion Report on Model Investigation
Bosman, J.J.
M1702
2 1981 Stormvloedkering Oosterschelde Dimensionering van de Toplaag van de Drempel en de Overgangsconstructie Figuren
M1711

1982 Lozingsmiddel Zoommeer Verifikatie en aanpassing ontwerpt - bepaling afvoerkarakteristieken- rekenmodel spuisluis met vrije waterspiegel text en figuren (2 delen) Heijdra, G.
M1720

1981 Zandaanvulling doorlatende Dammen Samenvatting Modelonderzoek; mogelijke Aanpak eventuele Zandaanvulling Afsluitdam Krammer Verslag Onderzoek Wijngaarden, van, N.J.
M1730

1982 Study on Wave Generation Experimental Verification of Program to generate regular Waves of fixed Shape Revised Report on model Investigations Wouters, J.
M1741 4
1985 Hydraulic Design Criteria for Rockfill Closure of tidal Gaps Vertical Closure Method Evaluation Report Akkerman, G.J. en Konter, J.L.M.
M1741 2 3 1982 Compartimenteringswerken Oesterdam Stabiliteit Markiezaatskade met aansluitende Damvakken en Stabiliteit van Breukstenen Dammen in het Algemeen Bijlage M 1437-32; Vergelijking Berekeningen (M1437-31) met resultaten Onderzoek Stabiliteit stenen Dammen (M1741) Akkerman, G.J.
M1741 1
1981 Compartimenteringswerken Oesterdam Steenstabiliteit van Afsluitdammen bij Stroomaanval, Methode van verticale Opbouw Verslag Literatuuronderzoek Akkerman, G.J.
M1741 2 1 1982 Compartimenteringswerken Oesterdam Stabiliteit Markiezaatskade met aansluitende Damvakken en Stabiliteit van Breukstenen Dammen in het Algemeen Algemeen Akkerman, G.J.
M1741 2 2 1982 Compartimenteringswerken Oesterdam Stabiliteit Markiezaatskade met aansluitende Damvakken en Stabiliteit van breukstenen Dammen in het Algemeen Bijlage Modelonderzoek
M1741 2 3 1982 Compartimenteringswerken Oesterdam stabiliteit Markiezaatskade met aansluitende Damvakken en Stabiliteit van breukstenen Dammen in het Algemeen Bijlage M 1437-32; Vergelijking Berekeningen (M1437-31) met Resultaten Onderzoek Stabiliteit stenen Dammen (M1741) Akkerman, G.J.
M1746

1981 Bruikbaarheidsonderzoek Meetinstrumenten in de Brandingszone Verslag Onderzoek
Wenneker, J.C.A.
M1750
2 1981 Stormvloedkering Oosterschelde Dimensionering van de Toplaag van de Drempel en de Overgangsconstructie Figuren
M1771

1982 Rivers Some Results of Experiments in the DHL curved Flume
Struiksma, N.
M1771 1
1983 Rivers Results of Experiments in the DHL curved Flume Report on experimental Investigation Struiksma, N.
M1786

1982 Stormvloedkering Oosterschelde Detailmodel Stroomgeulen Stroombeeldonderzoek bij drie gesloten Schuiven in de Roompot Driegen, J.
M1790

1982 Port of Sines (West Breakwater) Two dimensional Tests on outer Section Phase 1: Several Alternatives
M1795 20 A 1992 Taludbekledingen van gezette Steen Stabiliteit van de Toplaag
Klein Breteler, M.
M1795 15
1984 Taludbekleding van gezette Steen Overzicht Onderzoen 1980-1984 Samenvattend Verslag Boer, den, K. en Bezuijen, A.
M1795 14 A 1985 Taludbekleding van gezette Steen Stabiliteit van enkele Typen Taludbekledingen bij diverse Golfomstandigheden Verslag kleinschalig Modelonderzoek Boer, den, K.
M1795 13
1985 Taludbekleding van gezette Steen Klei onder Steenzettingen Verslag Literatuur- en Bureaustudies Pilarczyk, K.W.
M1795 11
1985 Taludbekleding van gezette Steen Bezwijken van Zettingen Overzicht en Bundeling van bestaande Kennis Meer, van der, J.W.
M1795 10
1984 Taludbekleding van gezette Steen, Fase 2 Evaluatie Oesterdam Onderzoek grondmechanische Aspecten en Rekenmodel STEENZET Bezuijen, A.
M1795 9
1983 Taludbekleding van gezette Steen, Fase 2 Grootschalig Gidsonderzoek Verslag Modelonderzoek Burger, A.M.
M1795 8
1984 Taludbekleding van gezette Steen, Fase 2 Evaluatie Oesterdamonderzoek Hydraulische Aspecten Burger, A.M.
M1795 8
1984 Taludbekleding van gezette Steen Evaluatie Oesterdamonderzoek Hydraulische Aspecten Burger, A.M.
M1795 7
1984 Taludbekleding van gezette Steen, Fase 2 Bepaling grondmechanische Eigenschappen van Materialen uit Oesterdamonderzoek, Doorlatendheidsbepaling van steenzetting en Filterlaag uit Oesterdamonderzoek, Basalton-Onderzoek, Armorflex-Onderzoek en Gidsonderzoek; doorlatendheid van Fixtone-Bekleding; Trekproeven op Oesterdambekleding en Basaltonbekleding rslag Onderzoek Visser, P.J., H. Taat, H.B. Schoonman en A. Bezuijen
M1795 6 B 1982 Taludbekleding van gezette Steen, Fase 1 Grootschalig Onderzoek ten behoeve van de Oesterdam Meetverslag
M1795 6 A 1982 Taludbekleding van gezette Steen, Fase 1 Grootschalig Onderzoek ten behoeve van de Oesterdam Meetverslag
M1795 5
1982 Taludbekleding van gezette Steen, Fase 0 Kleinschalig Onderzoek ten behoeve van Oesterdam Meetverslag Boer, den, K.
M1795 4
1982 Taludbekleding van gezette Steen, Fase 0 Orienterende grondmechanische Studies Verslag Onderzoek Kenter, C.J., J.B. Sellmeijer, J.C. van den Burg, G.J. Nagtegaal en A. Bezuijen
M1795 3
1982 Taludbekleding van gezette Steen, Fase 0 Grondmechanische Aspecten Verslag Literatuurstudie Bezuijen, A.
M1795 2
1982 Taludbekleding van gezette Steen, Fase 0 Hydraulische Aspecten Verslag Literatuurstudie Boer, den, K.
M1795 1
1982 Taludbekleding van gezette Steen, Fase 0 Algemene Beschrijving van de Opzet van het Onderzoek
Boer, den K. en C.J. Kenter
M1795 7
1988 Taludbekleding van gezette Steen Steenzettingen op Zand Verzamelverslag
M1795 22 B 1990 Taludbekledingen van gezette Steen Grondmechanische stabiliteit in de Golfzone; Diverse Aspecten
Groot, de, M.B., R.J. Ernst, P.Meijers, R. hoogeveen en H. Best
M1795 21
1992 Taludbekledingen van gezette Steen Ontwerpregels voor het Filter
Klein Breteler, M., H. den Adel en M.A. Koenders
M1795 20 B 1992 Taludbekledingen van gezette Steen Stabiliteit van de Toplaag
Klein Breteler, M.
M1795 9
1983 Taludbekleding van gezette Steen, Fase 2 Grootschalig Gidsonderzoek Verslag Modelonderzoek
M1795 16
1985 Taludbekleding van gezette Steen Belasting en Sterkte van Zetsteenverdedigingsconstructies op Oevers en Dijken Verslag orienterende Bureaustudie Knaap, van der, F.C.M., M. Klein Breteler en M.T. de Groot
M1795 3
1982 Taludbekleding van gezette Steen, Fase 0 Grondmechanische Aspecten Verslag Literatuurstudie Bezuijen, A.
M1795 17 2 1990 Taludbekleding van gezette Steen Waterbeweging en Golfbelasting op een glad Talud
Klein Breteler, M.
M1795 17 1 1990 Taludbekleding van gezette Steen Waterbeweging en Golfbelasting op een glad Talud
Klein Breteler, M.
M1795 22 C 1988 Taludbekleding van gezette Steen Grondmechanische Stabiliteit in de Golfzone. Verweking van Zand door Golfaanval Verzamelverslag Lindenberg, J.
M1795 12
1988 Taludbekleding van gezette Steen Steenzettingen op Zand Verzamelverslag Meer, van der, J.W. en A. Burger
M1795 19
1991 Taludbekledingen van gezette Steen Analytische en numerieke Berekening van de Stijghoggte onder de Toplaag
Klein Breteler, M.
M1795 16
1985 Taludbekleding van gezette Steen Belasting en Sterke van Zetsteenverdedigingsconstructies op Oevers en Dijken Verslag orienterende Bureaustudie Knaap, van der F.C.M., M. Klein Breteler en M.T. de Groot
M1795 12 A 1991 Taludbekledingen van gezette Steen Grondmechanische Stabiliteit in de Golfzone; Handleiding en Samenvatting van Onderzoeksresultaten
Meijers, P., H.J. van der Graaf en M.B. de Groot
M1795 13
1991 Taludbekledingen van gezette Steen Eindverificatie Onderzoek Deltagoot
Wouters, J.
M1795 XXI
1992
Taludbekledingen van gezette steen, deel A Ontwerpregels voor het filter Klein Breteler, M., H. den Adel, M.A. Koenders
M1795 XXI
1992
Taludbekledingen van gezette steen, deel B Ontwerpregels voor het filter Klein Breteler, M., H. den Adel, M.A. Koenders
M1809

1984 Taluds van losgestorte Materialen Hydraulische Aspecten van Stortsteen, Grind en Zandtaluds onder Golfaanval Verslag Literatuurstudie Meer, van der, J.W. en A.M. Burger
M1819 2
1983 Golfoploop en -overslag bij Duinen tijdens Superstormvloed Verslag Modelonderzoek
Tilmans, W.M.K.
M1819 1
1982 Systematisch Onderzoek naar kenmerkende Factoren voor Duinafslag Verslag Modelonderzoek
Tilmans, W.M.K.
M1831

1982 Tripoli Breakwater Design Optimization: I (Design Wave Height); II (Model Tests on reinforced Sections (Small Scale)) Preliminary Report

M1881 15
1984 Taludbekleding van gezette Steen Overzicht Onderzoen 1980-1984 Samenvattend Verslag Boer, den, K. en Bezuijen, A.
M1881 14 A 1985 Taludbekleding van gezette Steen Stabiliteit van enkele Typen Taludbekledingen bij diverse Golfomstandigheden Verslag kleinschalig Modelonderzoek Boer, den, K.
M1881 13
1985 Taludbekleding van gezette Steen Klei onder Steenzettingen Verslag Literatuur- en Bureaustudies Pilarczyk, K.W.
M1881 11
1985 Taludbekleding van gezette Steen Bezwijken van Zettingen Overzicht en Bundeling van bestaande Kennis Meer, van der, J.W.
M1881 10
1984 Taludbekleding van gezette Steen, Fase 2 Evaluatie Oesterdam Onderzoek grondmechanische Aspecten en Rekenmodel STEENZET Bezuijen, A.
M1881 9
1983 Taludbekleding van gezette Steen, Fase 2 Grootschalig Gidsonderzoek Verslag Modelonderzoek Burger, A.M.
M1881 8
1984 Taludbekleding van gezette Steen, Fase 2 Evaluatie Oesterdamonderzoek Hydraulische Aspecten Burger, A.M.
M1881 8
1984 Taludbekleding van gezette Steen Evaluatie Oesterdamonderzoek Hydraulische Aspecten Burger, A.M.
M1881 7
1984 Taludbekleding van gezette Steen, Fase 2 Bepaling grondmechanische Eigenschappen van Materialen uit Oesterdamonderzoek, Doorlatendheidsbepaling van steenzetting en Filterlaag uit Oesterdamonderzoek, Basalton-Onderzoek, Armorflex-Onderzoek en Gidsonderzoek; doorlatendheid van Fixtone-Bekleding; T Verslag Onderzoek Visser, P.J., H. Taat, H.B. Schoonman en A. Bezuijen
M1881 7
1988 Taludbekleding van gezette Steen Steenzettingen op Zand Verzamelverslag
M1881 9
1983 Taludbekleding van gezette Steen, Fase 2 Grootschalig Gidsonderzoek Verslag Modelonderzoek
M1881 16
1985 Taludbekleding van gezette Steen Belasting en Sterkte van Zetsteenverdedigingsconstructies op Oevers en Dijken Verslag orienterende Bureaustudie Knaap, van der, F.C.M., M. Klein Breteler en M.T. de Groot
M1881 22 C 1988 Taludbekleding van gezette Steen Grondmechanische Stabiliteit in de Golfzone. Verweking van Zand door Golfaanval Verzamelverslag Lindenberg, J.
M1881 12
1988 Taludbekleding van gezette Steen Steenzettingen op Zand Verzamelverslag Meer, van der, J.W. en A. Burger
M1881 16
1985 Taludbekleding van gezette Steen Belasting en Sterke van Zetsteenverdedigingsconstructies op Oevers en Dijken Verslag orienterende Bureaustudie Knaap, van der F.C.M., M. Klein Breteler en M.T. de Groot
M1898

1983 Stormvloedkering Oosterschelde detailmodel Stroomgeulen systematisch Stroombeeldonderzoek rond Bouwfronten Driegen, J.
M1900

1983 Basalton stabiliteit onder Golfaanval Verslag Modelonderzoek Visser, P.J.
M1910

1983 Stabiliteit Armorflex - steenzetting onder golfaanval
verslag modelonderzoek Lindenberg, J.
M1910

1983 Stability of Armorflex block slope protection mats under wave attack
report omn model investigation Lindenberg, J.
M1929

1983 Stormvloedkering Oosterschelde Detailmodel Stroomgeulen Stroombeeldonderzoek rond extreme Bouwfronten Driegen, J.
M1929

1983 Stormvloedkering Oosterschelde Detailmodel Stroomgeulen Turbulentiemeting bij een Bouwfront Driegen, J.
M1930

1984 Erosiebestendigheid van Gras op klei Taluds Verslag Modelonderzoek
Meerendonk, van, E.
M1942

1983 Fixtone stability under wave attack model investigation report
M1982 2
1985 Stormvloedkering Oosterschelde stabiliteit van Stortsteen 60/300 kg rondom de Damaanzet van Noordland Verslag Modelonderzoek Maat, S.
M1982

1982 Stormvloedkering Oosterschelde Detailmodel Stroomgeulen systematisch Stroombeeldonderzoek naar Bouwfasefactoren Driegen, J.
M1983 5
1990 taluds van losgestorte Materialen Stabiliteit van lage Dammen en Overgangsconstructies bij Stortsteen onder Golfaanval Verslag Modelonderzoek Meer, van der, J.W.
M1983 3
1989 Taluds van losgestorte Materialen Golfoploop op statisch stabiele Stortsteen Taluds onder Golfaanval Verslag Modelonderzoek Stam, C.J.M.
M1983 1
1988 Taluds van losgestorte Materialen statische stabiliteit van Stortsteentaluds onder Golfaanval. Ontwerpformules Verslag Modelonderzoek Meer, van der, J.W.
M1983 bijlage A
1988 Taluds van losgestorte Materialen Meerdere Peilingen samengesteld, behorend bij M1983 deel II Verslag Modelonderzoek Meer, van der, J.W.
M1983 2
1988 Taluds van losgestorte Materialen Dynamische Stabiliteit van Grind- en Stortsteentaluds onder Golfaanval. Model voor Profielvorming Verslag Modelonderzoek Meer, van der, J.W.
M1983 4
1989 Taluds van losgestorte Materialen Schaaleffecten in stabiliteit van Grind- en Strotsteen Taluds onder Golfaanval Deltagoot Onderzoek Verslag Modelonderzoek Meer, van der, J.W.
M1983

1988 De Korrelatieparameter in de twee-dimensionale Kansdichtheidsfunctie voor opeenvolgende Golfhoogten een vergelijking van Berekeningsmethoden Deelstudie Stam, C.J.M.
M2010

1984 Stormvloedkering Oosterschelde Stabiliteit Bodemverdediging Verslag Modelonderzoek Eysink, W.D.
M2019

1984 Self-burial of submarine Pipelines Large Scale Model Experiments on the Scour Mechanism due to uniform Flow Report on Model Investigation Peerbolte, E.B.
M2051 1
1985 systematisch Onderzoek naar de Werking van duinvoetverdedigingen Een eerste analyse van relevante Processen op Basis van reeeds uitgevoerd Modelonderzoek Verslag Onderzoek Overeen, van, J.
M2081 20
1986 Zand- en Watermengselstromingen Verslag van een experimentele Studie naar het Gedrag van Zand-Watermengselstromen boven Water
Winterwerp, J.C.
M2081 10
1986 Zand- en Watermengselstromingen Verslag Literatuurstudie
Besselink, P.W. en J.C. Winterwerp
M2081 20
1986 Zand-Watermengselstromingen Verslag Literatuurstudie
Winterwerp, J.C.
M2081 10
1986 Zand-Watermengselstromingen Verslag Literatuurstudie
Besselink, P. en J.C. Winterwerp
M2102

1985 St. Geaorge harbor, Alaska Two-dimensional tests on scale effects - Three dimensional tests onbreakwater stability Report on model investigation Meet, J.W. van der
M2127 A en B
1985 Sand transport at hight velocities text, tables, figures and photographs report on experimental research Rijn, L.C. van
PR333.10

2000
Langetermijn visie Schelde-estuarium Veiligheid in het Schelde-estuarium (HKV Lijn in Water) Lammers, drs. I.B.M., ir. N. Vrisou van Eck
Q0003

1957 Some Scale-Effects in Models with Bedload-Transportation

Bijker, E.W. en D.R.A. Stapel
Q0794

1988 Rivers RIVCOM A Summary of Results of some Test Computations Struiksma
Q0808 04
1990 Gedragsmodel voor breuksteen bestorte oevers rapport voor CUR A27/A28
Knaap, F.C.M. van der
Q0861

1992 Verbeterde Ontwerpmethoden ten aanzien van constructies en Water Eindrapport Bouwspeurwerk-constructies en Water Verslag Evaluatie Kolkman, P.A.
Q0891

1990 Haalbaarheid van de Toepassing van niet-zanddichte Bodemverdedigingen Verslag Modelonderzoek
Jong, de, R.J.
Q0953

1989 discharge Relations for hydraulic Structures and Head Losses from different Components Desk study for Rijkswaterstaat and the International Association for Hydraulic Research, performed in cooperation with the Delft University of Technology
Kolkman, P.H.
Q1210

1991 Preventief Onderhoud van Waterbouwkundige Constructies Probleeminventarisatie
Noortwijk, van, J.M.
Q1253

1991 Analyse Boringen in Beddingvormen IJssel 1990 Verslag Bureaustudie
Wilkens, D.H.
Q1327

1996 One-Dimensional Morphological Models For Mountain Areas Numerical Testing
Evans, E. en A. Sieben
Q1951

1996 One-Dimensional Morphological Models For Mountain Areas Numerical Testing
Evans, E. en A. Sieben
R0003

1959 Transients in Bed-Load-Transport (Basic Considerations)

Vries, de , M.
R0551

1973 Zandtransportmeting op de Nederrijn met behulp van Tracers Verslag Onderzoek
Struiksma, N.
R0587

1984 Duinafslag ten gevolge van de Stormvloed op 1 en 2 februari 1983 Toetsing van het Rekenmodel DUROS voor de Verwachting van Duinafslag tijdens Stormvloed Verslag Onderzoek Banning, van, G.K.F.M.
R0587

1978 duinafslag ten gevolge van de Stormvloed op 3 januari 1976 Toetsing van de voorlopige Richtlijn Verslag Onderzoek Vellinga, P.
R0587

1971 Duinen als Waterkering Interim-Rapport Werkgroep 5 van de T.A.W. Graaff, van de , J.
R0657 1
1974 Investigation of some Problems related to measured Bed Forms

Zwaard, van der
R0657 5
1977 Sedimenttransport in Rivieren Evaluatie Beheersing Watertemperatuur Onderzoekgoot
Wijbenga, J.H.A.
R0657 46
1983 Rivieren Hydraulische Ruwheid en Afmetingen van Beddingvormen tijdens niet-permanente Stromingsomstandigheden Eerste Resultaten van een wiskundig Model voor Duin-Duin-Overgangen Schoemaker, M.
R0657 45
1982 Bepaling Afmetingen Beddingvormen in de Zandgoot; met Beschrijving en enige Resultaten van Programma DULOC

Bakker, B.
R0657 44
1983 Rivers Flow Resistance and bed-form Dimensions for varying Flow Conditions Results of Flume Experiments with Flood Waves Wijbenga, J.H.A.
R0657 42
1982 Rivers Some Results of Experiments in the DHL curved Flume
Struiksma, N.
R0657 40
1982 Rivers Extension of world Flume Data with bedform Dimension and Celerity Data
Klaassen, G.J.
R0657 41
1982 Rivieren Reorganisatie World Flume Data Bestand
Klooster, ten, P.
R0657 36
1981 Rivieren SEDIBO, Een Programma voor het Berekenen van de tijdsafhankelijke 2-dimensionale Bodemligging in Rivierbochten
Haperen, M.J.M.
R0657 35
1981 Rivers Three-dimensional Phenomena in straight Flumes with moveable Bed Some Results of filtering of Bedlevel Records and preliminary Conclusions Wang, D.G. en G.J. Klaassen
R0657 34
1981 Rivieren Wiskundig Model DUGRO voor Voortplanting en Vervorming van Duinen Tussentijdse Evaluatie Klaassen, G.J.
R0657 33
1981 Rivers flow Resistance and bed-form Dimensions for varying Flow Conditions Results of Flume Experiments with Flume width 0,50 m Wijbenga, J.H.A.
R0657 31
1981 Rivers Measured Bed Configuration in a Bend of the River IJssel near Wilsum
Koch, F.G.
R0657 30
1981 Rivers Water Movement over a Dune-covered River Bed (Second Continuation)
Knaap, van der, F.C.M.
R0657 29
1981 Rivieren Wiskundig Model DUGRO voor Voortplanting en Vervorming Duinen Basisvergelijkingen en voorlopige numerieke Opzet Ruiter, de , J.C.C.
R0657 37
1982 Rivers Flow Resistance and bedform Dimensions for varying Flow Conditions comparison of predicted initial Changes in Dune Height, using Fredsoe's (1979) Method, and Measurements in a Laboratory Flume Wijbenga, J.H.A.
R0657 26
1981 Rivers Three-dimensional Phenomena in straight Flumes with mobile Bed Filtering of Sandflume Data Wang, D.G.
R0657 28
1981 Rivieren alluviale Ruwheid en Na-ijling van Beddingvormen
Klaassen, G.J.
R0657 27
1981 Rivers Three-dimensional Phenomena in straight Flumes with mobile Bed Effect on Resistance to Flow and Sediment Transport Wang, D.G.
R0657 25
1981 Rivieren HYDRA, Programma ter Toetsing van Metingen van Sedimenttransport en hydraulische Ruwheid aan Voorspellingsmethoden Voorlopige Gebruikershandleiding Wilkens, D.H.
R0657 14
1981 Rivers Flow Resistance and bed-form Dimensions for varying Flow conditions - Boundary Conditions for Flume Experiments with varying Discharge
Wijbenga, J.H.A.
R0657 21
1981 Rivieren Numerieke Aspecten van de Berekening van de Bodemligging in Bochten
Flokstra, C.
R0657 20
1980 Rivers Three-dimensional Phenomena in straight Flumes with moveable Bed: Preliminary Outline of Research Program
Klaassen, G.J.
R0657 19
1980 Rivers Flow Resistance and bed-form Dimensions for varying Flow conditions; Results of flume Experiments with Flume width 1,50 m and 1,125 m
Wijbenga, J.H.A.
R0657 14
1981 Rivers Elimination of the Influence of Ripples on the geometric Characteristics of Dunes as determined with the Help of the BOGIRSKI-Program (subroutine VLAK)
Bakker, B.
R0657 13
1978 Sedimenttransport in Rivieren Meting van Energieverhang in Zandgoot met behulp van meerdere Pitotbuizen
Klaassen, G.J.
R0657 9
1983 Rivieren Wiskundig Model DUGRO voor Voortplanting en Vervorming van Duinen Evaluatie en Stand van Zaken medio september 1983 Ruiter, de, J.C.C.
R0657 8
1981 Rivers Bed Level Computations compared with experimental Results for a 180 Degrees curved Flume
Koch, F.G.
R0657 7
1979 Rivieren Vier vereenvoudigde Modellen voor de Beschrijving van de Waterbeweging in Rivierbochten
Koch, F.G.
R0657 4
1976 Toegepast Onderzoek Waterstaat Sedimenttransport in Rivieren Nabootsing Proeven in Onderzoeksgoot
Klaassen, G.J.
R0657 12
1978 Sedimenttransport in Rivieren aanpassing van de Bodemtransportformule van Meyer-Peter en Muller voor in twee richtingen hellende Bodem
Koch, F.G.
R0657 11
1977 Sedimenttransport in Rivieren Voorstel tot Verbetering Regeling Doseerhoeveelheid Doseercycloon Zandgoot LV
Wijbenga, J.M.A.
R0657 9
1977 Sedimenttransport in Rivieren Relatie tussen lokaal Sedimenttransport en lokale gemiddelde Snelheid
Knaap, van der, F.C.M.
R0657 8
1977 Sedimenttransport in Rivieren Onderlinge Beinvloeding Micromolens
Bakker, B.
R0657 7
1977 Sedimenttransport in Rivieren Variaties in Watersnelheden, Energiehoogten en Waterstanden gemeten met behulp van Pitotbuizen
Klaassen, G.J.
R0657 6
1977 Sedimenttransport in Rivieren Onderzoek Stroomrichtingsmeter
Koch, F.G.
R0657 4
1977 Sedimenttransport in Rivieren Beschrijving Meervoudige Micromolen (Pimm)
Bakker, B.
R0657 2
1975 Fundamenteel Onderzoek Sedimenttransport. Verwerking Zandcircuit-Gegevens

Bakker, B.
R0657 1
1976 Toegepast Onderzoek Waterstaat Sedimenttransport in Rivieren Korrelgrootte tweede Proevenserie
Wijbenga, J.H.A.
R0657 18
1983 Rivers Results of Experiments in the DHL curved Flume Report on experimental Investigation Struiksma, N.
R0657 17
1983 Rivers Point Bar Initiation in Bends of alluvial Rivers with dominant Bed load Transport Report on theoretical Investigation Struiksma, N.
R0657 15
1984 Rivers Straight Sand Flume: Description, Accuracy, Data Collection and Pre-Processing of Data
Bakker, B.
R0657 12
1983 Rivers A critical Review of Literature on the stochastic Analysis of bed-form Dimensions Report on Investigation Schilperoort, T.
R0657 12
1981 Rivers Numerical Aspects of calculating the Bed Level in River Bends Report on Investigation Flokstra, C.
R0657 10
1981 Rivers fully three-dimensional Computations of steady turbulent flow in curved channels with a rectangular Cross-Section Report on Investigation Vriend, de, H.J. en F.G. Koch
R0657 9
1980 Rivers Bed Level computations for axisymmetric curved Channels Report on Investigation Koch, F.G.
R0657

1979 Vooronderzoek ruwheid Zomerbed


R0657 8
1978 Rivieren Proeven met vlakke Bodem zonder Transport Verslag Modelonderzoek Wijbenga, J.H.A.
R0657 7
1978 Sediment Transport in Rivers Accuracy of Measurements in a cirved open Channel Report on experimental and theoretical Investigations Vriend, H.J. en J.G. Grijsen
R0657 6
1978 Sediment Transport in Rivers Flow of Water in a curved open channel with a fixed uneven Bed Report on experimental and theoretical Investigations Vriend, H.J. en F.G. Koch
R0657 5
1977 Sediment Transport in Rivers Flow of Water in a curved open Channel with a fixed plane Bed Report on experimental and theoretical Investigations Vriend, de, H.J. en F.G. Koch
R0657 4
1977 Sediment Transport in Rivers Contribution to the Analysis of Sand Waves Report on Investigation Klaassen, G.J.
R0657 3
1975 Fundamenteel Onderzoek Sedimenttransport Beheersing Watertemperatuur in Onderzoekgoot Verslag Modelonderzoek Brolsma, P.
R0657 2
1972 Fundamenteel Onderzoek Sedimenttransport Proeven met Hydrocyclonen ten behoeve van Ontwerp Onderzoeksgoot Verslag Modelonderzoek Struiksma, N.
R0657 1
1971 Fundamenteel Onderzoek Sedimenttransport Ontwerp Onderzoeksgoot
Struiksma, N. en J.J. van der Zwaard
R0657 2
1977 Applied Research Waterstaat; Sediment Transport in Rivers Water Movement over a dune-covered Bed: Preliminary Outline of Research Program
Klaassen, G.J.
R0657

1980 Rivieren Voorlichtingsdag 24-04-1980 Algemene Informatie en Samenvattingen Voordrachten Klaassen, G.J.
R0657

1983 Rivieren Werkplan 1983 en 1984
Klaassen, G.J.
R0657

1981 Rivieren Verslaggeving 1981 notitie SR 81.02 Klaassen, G.J.
R0657

1979 Rivieren Overzicht en Evaluatie Onderzoek 1978 en 1979 en Planning Onderzoek 1980 en 1981
Klaassen, G.J.
R0657

1979 Sedimenttransport in Rivieren Technisch voortgangsverslag 1976 en 1977
Klaassen, G.J.
R0657

1982 Rivieren Overzicht van verrichte Verslaggeving SR 82.03
R0657

1982 Rivieren Overzicht van verschenen Verslagen, Nota's Informaties en overige Publikaties

R0657

1979 Rivieren Overzicht en Evaluatie Onderzoek 1978 en 1979 en Planning Onderzoek 1980 en 1981
Klaassen, G.J.
R0673 3
1975 Scheepsmanoeuvres ter plaatse van Remmingswerken Volkerakvoorhavens Verslag Onderzoek
Vrijer, A.
R0673 2
1974 Overzicht van Modelonderzoeken van Vul- en Ledigsystemen van Nederlandse Sluizen na 1955 Verslag Onderzoek
Vrijer, A.
R0702 7
1983 Studie Golfopwekking Inventaristaie van Modelverstoringen Verslag Onderzoek Wouters, J.
R0702 6
1982 Study on Wave Generation Experimental Verification of Program to generate regular Waves of fixed Shape Revised Report on model Investigations Wouters, J.
R0702 5
1981 Study on Wave Generation Bed Deformations due to secondary Waves in an irregular Wave Field Report on model Investigation Wouters, J.
R0716 6
1984 Design and Specifications of OPCON An optical system for instantaneous Sediment Concentration Measurements Report on Investigation Bosman, J.J.
R0716 5
1984 Calibration of optical Systems for Sediment concentration Measurements Report on Investigation
Bosman, J.J.
R0716 4
1981 Optical Measurements of Sediment Concentration statistical Aspects of Particles Observation Report on Investigation Bosman, J.J.
R0743

1972 Ontgronding door Gasleidingbreuk
Verslag Modelonderzoek Os, van, A.G.
R0783 1
1973 Zandtransport in Suspensie Studie Diffusietheorie Verslag Literatuuronderzoek Wijngaarden, van, N.J.
R0816 1
1975 Eindrapportage Werken Havenmond Hoek van Holland motivatie en vormgeving van het voorlopig plan verslag onderzoek Wevers, A.A.M.
R0816 2
1977 Eindrapportage Werken Havenmond Hoek van Holland realisatie van de neuwe havenmond verslag onderzoek Schoonman, H.B. en Wevers, A.A.M.
R0816 3
1976 Eindrapportage Werken Havenmond Hoek van Holland stenen damme, normale doorsnede verslag onderzoek Wevers, A.A.M. en H.B. Schooman
R0816 4
1976 Eindrapportage Werken Havenmond Hoek van Holland overgansconstructie zanddam - stenen dam verslag onderzoek Wevers, A.A.M. en H.B. Schooman
816 5
1976 Eindrapportage Werken Havenmond Hoek van Holland koppen Noorerdam en Zuiderdam verslag onderzoek Wevers, A.A.M.
R0816 8
1977 Eindrapportage Werken Havenmond Hoek van Holland Zuidwal verslag onderzoek Wevers, A.A.M. en H.B. Schooman
R0816 9
1977 Eindrapportage Werken Havenmond Hoek van Holland overige golfkeringen verslag onderzoek Wevers, A.A.M. en H.B. Schooman
R0816 10
1977 Eindrapportage Werken Havenmond Hoek van Holland indeling werkterrein verslag onderzoek Wevers, A.A.M. en H.B. Schooman
R0816 11
1977 Eindrapportage Werken Havenmond Hoek van Holland betontechnologie van de blokken verslag onderzoek Wevers, A.A.M. en H.B. Schooman
R0816 12
1976 Eindrapportage Werken Havenmond Hoek van Holland Afsluiting Brielse Gat / Gat van de Hawk Verslag Onderzoek Wevers, A.A.M. en H.B. Schooman
R0816 13
1976 Eindrapportage Werken Havenmond Hoek van Holland zanddam verslag onderzoek Wevers, A.A.M. en H.B. Schooman
R0816 14
1977 Eindrapportage Werken Havenmond Hoek van Holland sluiting tijdelijke toegan Europoort verslag onderzoek Wevers, A.A.M. en H.B. Schooman
R0816 15
1977 Eindrapportage Werken Havenmond Hoek van Holland definitieve toegang Europoort verslag onderzoek Wevers, A.A.M. en H.B. Schooman
R0816 16
1977 Eindrapportage Werken Havenmond Hoek van Holland toegangsgeul op zee verslag onderzoek Wevers, A.A.M. en H.B. Schooman
R0816 17
1977 Eindrapportage Werken Havenmond Hoek van Holland strandplan Hoek van Holland verslag onderzoek Wevers, A.A.M. en H.B. Schooman
R0816 18
1977 Eindrapportage Werken Havenmond Hoek van Holland lichttorens, lichtlijnen en kustlicht verslag onderzoek Wevers, A.A.M. en H.B. Schooman
R0816 19
1977 Eindrapportage Werken Havenmond Hoek van Holland havenlichten verslag onderzoek Wevers, A.A.M. en H.B. Schooman
R0816 20
1977 Eindrapportage Werken Havenmond Hoek van Holland radareiland verslag onderzoek Wevers, A.A.M. en H.B. Schooman
R0880 4
1982 Model ter Berekening van vertikale Diffusie in gelaagde Stromingen Verslag Onderzoek
Delvigne, G.A.L.
R0895 2
1978 diffusiemechanismen in Leidingen, Kanalen, Rivieren, Estuaria en Randzeeen (Stromingen zonder dichtheidseffecten) Verslag Literatuuronderzoek
Delvigne, G.A.L. en M.Karelse
R0897 9
1982 Computation of density Currents in Estuaries Calibration and Verification in a branched tidal Flume Report on mathematical Investigation Karelse, M. en P.A.J. Perrels
R0897 7
1980 Computation of density Currents in Estuaries Extended Calibration for inhomogeneous Flow in a tidal Flume Report on mathematical Investigation Perrels, P.A.J.
R0897 6
1980 computation of density Currents in Estuaries Calibration for inhomogeneous Flow in a tidal Flume Report on mathematical Investigation Karelse, M. en P.A.J. Perrels
R0897 5
1979 Computation of density Currents in Estuaries Calibration for homogeneous Flow in a tidal Flume Report on mathematical Investigation Karelse, M. en P.A.J. Perrels
R0897 4
1979 Computation of density Currents in Estuaries Numerical Accuracy of the Model Report on mathematical Investigation Perrels, P.A.J.
R0900 2 B 1979 Three-dimensional circulation Models for shallow Lakes and Seas Semi-Analytical steady State Analysis of wind-driven Currents including the Effect of a depth-dependent turbulent exchange Coefficient appendices/Figures Lindijer, G.J.H.
R0900 2 A 1979 Three-dimensional circulation Models for shallow Lakes and Seas Semi-Analytical steady State analysis of wind-driven currents including the effect of a depth-dependent turbulent Exchange Coefficient Text Lindijer, G.J.H.
R0971

1980 Methoden voor het Meten van snelheid en Sedimentconcentratie in de Brandingszone Inventarisatie, evaluatie en Advies Verslag Onderzoek Jansen, R.H.J.
R1027                         9 RWS, ONW 1982   Aantasting van Dwarsprofielen in Vaarwegen Inventarisatie en beperkte Analyse van een Deel van de in 1970 aanwezige Oeververdedigingsconstructies langs Vaarwegen in Nederland Verslag Onderzoek Verheij, H.J.
R1077

1978 Opwaaiing Ketelmeer, Zwarte Meer en Vossemeer Verslag Onderzoek
Vermeer, A.C.M.
R1092

1982 One-dimensional advection-diffusion Equation; The Convergence with the two-dimensional Solution

Winterwerp, J.C. en A.J.W. Koster
R1092

1979 Mathematical Techniques to determine longitudinal Dispersion coefficients and concentration Distributions A Review of the Taylor and the Aris Method

R1150

1981 Aspects of Modelling horizontal Momentum Transfer in shallow Flow Report on Investigations
Flokstra, C.
R1174 1
1980 A Method of computation for unsteady wave-driven coastal Currents

Vreugdenhil, C.B.
R1219

1977 Overzicht van Verslagen van het Waterloopkundig Laboratorium met betrekking tot Onderzoeken ten behoeve van de Oosterschelde

Graauw, de, A.F.F.
R1219

1978 stormvloedkering Oosterschelde Stroomsnelheidsverdeling Bouwfasen Pijlers; Berekeningsmethode en -Resultaten Nota Does de Bye, van de, M. en R. Thabet
R1267 1
1977 Stormvloedkering Oosterschelde Berekening Aanzanding Cunetten; Globale Berekening Verslag Onderzoek wijngaarden, van, N.J.
R1289

1981 Randvoorwaarden voor de tweedimensionale over de Hoogte geintegreerde hyperbolische Ondiepwatervergelijkingen Verslag wiskundig Onderzoek

R1305

1980 Snelheidsveld in Golven Inventarisatie van Metingen in Model en Natuur
Stive, M.J.F.
R1305

1980 Snelheidsveld in Golven Inventarisatie van Metingen in model en Natuur
Stive, M.J.F.
R1314

1979 A numerical Comparison of some water-wave Theories Report on Investigation
Voogt, de, W.J.P.
R1339

1978 Stormvloedkering Oosterschelde Nabeschouwing van het Fileronderzoek ten behoeve van het Drempelontwerp Nota
R1350 2
1984 Berekeningen van Translatiegolven opgewekt door Schepen in Vaarwegen Verslag Onderzoek
Vrijer, A.
R1364

1983 Rivieren Hydraulische Ruwheid en Afmetingen van Beddingvormen tijdens niet-permanente Stromingsomstandigheden Eerste Resultaten van een wiskundig Model voor Duin-Duin-Overgangen Schoemaker, M.
R1364

1981 Rivers flow Resistance and bed-form Dimensions for varying Flow Conditions Results of Flume Experiments with Flume width 0,50 m Wijbenga, J.H.A.
R1364

1982 Rivers Flow Resistance and bedform Dimensions for varying Flow Conditions comparison of predicted initial Changes in Dune Height, using Fredsoe's (1979) Method, and Measurements in a Laboratory Flume Wijbenga, J.H.A.
R1364

1981 Rivieren alluviale Ruwheid en Na-ijling van Beddingvormen
Klaassen, G.J.
R1364

1981 Rivers Flow Resistance and bed-form Dimensions for varying Flow conditions - Boundary Conditions for Flume Experiments with varying Discharge
Wijbenga, J.H.A.
R1364

1980 Rivers Flow Resistance and bed-form Dimensions for varying Flow conditions; Results of flume Experiments with Flume width 1,50 m and 1,125 m
Wijbenga, J.H.A.
R1364

1979 Vooronderzoek ruwheid Zomerbed


R1454

1981 Golfopwekking Ontwikkeling van een systeem voor Onderdrukking van Stoorgolven in regelmatige golven bij relatief ondiep Water Verslag Onderzoek Berkhoff, J.C.W., J. Stans, J. Wouters en J. Mondria
R1469 3
1983 Residual Currents A Comparison of two Methods for the computation of residual Currents with Respect to their intrinsic Properties and Behaviour, and their Feasibility for the Computation of residual currents in the Southern Half of the North Sea Figures Gerritsen
R1469 3
1983 Residual Currents A Comparison of two Methods for the computation of residual Currents with Respect to their intrinsic Properties and Behaviour, and their Feasibility for the Computation of residual currents in the Southern Half of the North Sea Text Gerritsen
R1469 2
1981 Residual Currents Analysis of Mechanisms and Model Types Report Mathematical Investigation
R1469 1
1980 Inventarisatie van twee-dimensionaal horizontaal getijgemiddelde wiskundige Modellen Verslag Literatuuronderzoek
Alfrink, B.J.
R1495

1979 Stormvloedkering Oosterschelde Berekening Stroomsnelheden in de Bouwfase
Hartsuiker, G.
R1500

1980 Inventarisatie Onderzoek Stromen en Transport Verschijnselen

Abraham, G.
R1515

1980 Inventaristaie van Onderzoek 9uitgevoerd door de Afdeling Ontwikkeling Nieuwe Werkmethoden van de Deltadienst, Rijkswaterstaat) 2e interim-verslag
Mes, de, W.W.
R1522

1981 Stormvloedkering Oosterschelde Stroombestendigheid van Asfaltmastiekslabben Verslag Modelonderzoek Konter, J.L.M. en S.Maat
R1524

1981 Waterstanden en Golfoploop in Ketelmeer, Zwartemeer en Vossemeer Verslag van Berekeningen
Vermeer, A.C.M. en C. Deelen
R1605 1
1980 Kustmorfologie Inventaristaie van numerieke Modellen voor de Berekening van Kustontwikkelingen Verslag Onderzoek Boer, S. en W.M.K. Tilmans
R1613

1983 Prototypemetingen in het Hartelkanaal naar de aantasting van oeververdedigingen door duweenheden samenvatting en conclusies van de metingen, aanbevelingen voor verder onderzoek
Blaauw, H.G.
R1627

1982 Rivers Extension of world Flume Data with bedform Dimension and Celerity Data
Klaassen, G.J.
R1631

1981 Rivers fully three-dimensional Computations of steady turbulent flow in curved channels with a rectangular Cross-Section Report on Investigation Vriend, de, H.J. en F.G. Koch
R1632

1981 Rivers Measured Bed Configuration in a Bend of the River IJssel near Wilsum
Koch, F.G.
R1723

1983 stabiliteit van Blokkenmuren Verslag Onderzoek
Graauw, de, A.F.F.
R1775

1982 stormvloedkering Oosterschelde Stabiliteit van de Randen van de Bodemverdedigingen Notitie Konter, J.L.M.
R1783

1984 Metingen ten behoeve van Bewaking Ontwikkelingen Kortsluitgeulen

Thabet, R.
R1894

1983 Enkele aspekten van de scheepsgeïnduceerde waterbeweging in klasse IV vaarwegen verslag literatuurstudie
Wal, M. van der
R1900

1985 Erosie onder Pijpleidingen Simulatie met behulp van een Rekenmodel Verslag Onderzoek
R1903

1983 Stability of ProFix sandfilled mattresses under wave action
report on investigation Meer, J.W. van der and Bezuijen, A.
R1953

1983 taludbescherming Markerwarddijk
verslag bureaustudie Wouters, J.
R1976

1983 Stability of concrete block matresses under wave action
report on investigation Lindenberg, J. and Wouters, J.
R2224

1985 Inundatie Buitenpolders Zwartemeer Verslag van Berekeningen
Vermeer, A.C.M.
R3163

1997 Eiland in zee, deel van een veerkrachtige kust verkenningen rond een vleigveld voor de Hollandse kust
Dijkman, J. en Stive, M.J. F.
S0006

1982 Rivieren Reorganisatie World Flume Data Bestand
Klooster, ten, P.
S0055 3
1972 Golfopwekking in relatief ondiep Water Speurwerkverslag
Hulsbergen, C.H.
S0057

1973 Resonantievoorwaarden bij Stroming over gegolfde Bodem Speurwerkverslag
Dingeman-Tanis, M.P.
S0078

1981 Inventaristaie duinvoetverdedigingen

Velzen, van, E.H. en J.A. Beijersbergen
S0078 6
1978 Morphological Computations for suspended Sediment Transport Unsteady Sediment Transport Research Report Kerssens, P.J.M.
S0078 6
1973 Analytical approaches to non-steady Bedload Transport Report on basic Research
Vreugdenhil, C.B. en M. de Vries
S0078 4
1973 analytical Approaches to non-steady Bedload Transport Report on basic Research
Vreugdenhil, C.B. en M. de Vries
S0078 3
1969 Dominant Discharge Research Report
Prins, A.
S0078 3
1969 dominant Discharge Research Report
Prins, A.
S0080 1
1969 Beddingvormen Rapport Literatuurstudie
Wichers Hoeth, A.W.
S0114 6
1978 Two-Layer Flow in two horizontal Dimensions Numerical Analysis Report on basic Research Vreugdenhil, C.B.
S0159 2
1976 Begin van Beweging van bodemmateriaal Literatuur 1971-1974 Speurwerkverslag Breusers, H.N.C.
S0159 1
1971 Begin van Beweging van bodemmateriaal Literatuur 1971-1974 Speurwerkverslag Breusers, H.N.C. en  W.H.P. Schukking
S0467 3
1984 Stability of rubble mound breakwaters Influence of contact friction and natural angle of repose of armour units Report on basic research Klein Breteler, M. en Meer, J.W. van der
S0467 6
1986 stability of rubble mound breakwaters Stability Formula for Breakwaters armoured with Cubes Report on basic research Meer, van der, J.W.
T0751

1990 Model for operational management of irrigation models OMIS version 2.0 a brief description
V0011 1
1962 Elementaire Hydraulica

Vries, de, M.
V0012

1975 Elementaire Vloeistofmechanica

Tuin, van der, J.D.
V0012 2
1962 Elementaire Hydraulica

Vries, de, M.
V0021

1969 Gegevens over slib in een waterig Milieu


V0026

1976 Inleding fysisch Modelonderzoek Schaalregels
Werff, van der, J.F.
V7803

1979 Zout/Zoet Problematiek Oosterschelde en Zoommeer Inventarisatie van Problematiek en Onderzoek
Janse, J.C. en S.M. Nijboer
W0071

1971 Nota betreffende de waterloopkundige en grondmechanische Aspecten van de Keuze Afsluitmiddelen Oosterschelde

Boehmer, J.W. en F. Spaargaren
W0071

1971 Golfbeweging in de Mond van de Oosterschelde in verband met de Afsluiting

Loenen, van, G.
W0073

1973 Golfbeweging in de Mond van de Oosterschelde tijdens de Novemberstorm van 1972 in Relatie tot de Ontwerp Golfomstandigheden

Loenen, van, G.
W0073

1973 Vergelijking van de Golfbeweging in de mond van de oosterschelde ten opzichte van die in de Brouwershavense Gat voor Afsluiting

Loenen, van, G.
W0073

1973 Golfbeweging ter plaatse van OS-IX tijdens de Aprilstorm 1973 in Relatie met die ter plaatse van OS-IV

Bouman, D.E.
W0073

1973 Golfbeweging in de Mond van de Oosterschelde tijdens de Aprilstorm van 1973 in Relatie tot de Ontwerp Golfomstandigheden

Bouman, D.E.
W0074

1974 Stabiliteit van de Oververdedigingen in het Grevelingenmeer

Pilarczyk, K.W.
W0076

1976 Stroombestendigheid Silex 90-300

Schiereck, G.J.
W0088

1970 Gevolgen van het Uitvallen van Pompen of het Breken van de Leiding voor de dijkkruisingen in lange Vloeistoftransportleidingen Rapport Berekeningen
Nuhoff, H.A. en A.A. van Rij
W0154 6
1981 Wave Penetration into Harbours Comparison of Computation and Model Measurement
Berkhoff, J.C.W.
W0154 8
1982 Refraction and Diffraction of Water Waves Wave Deformation by a Shoal Comparison between computations and Measurements Berkhoff, J.C.W.
W0270 1
1978 Stormvloedkering Oosterschelde Golfbelasting Put-Kuip Combinatie tijdens Uitvoering Wiskundige Berekeningen Berkhoff, J.C.W.
W0301 2
1980 Surface Wave Propagation over an uneven Bottom Non linear Wave Propagation in two horizontal spatial Dimensions, a Literature Survey
Dingemans, M.W.
W0308

1982 Rivers Some Results of Experiments in the DHL curved Flume
Struiksma, N.
W0308

1981 Rivieren SEDIBO, Een Programma voor het Berekenen van de tijdsafhankelijke 2-dimensionale Bodemligging in Rivierbochten
Haperen, M.J.M.
W0308

1981 Rivieren Numerieke Aspecten van de Berekening van de Bodemligging in Bochten
Flokstra, C.
W0308

1978 Sedimenttransport in Rivieren aanpassing van de Bodemtransportformule van Meyer-Peter en Muller voor in twee richtingen hellende Bodem
Koch, F.G.
W0308 3
1983 Rivers Point Bar Initiation in Bends of alluvial Rivers with dominant Bed load Transport Report on theoretical Investigation Struiksma, N.
W0308 2
1981 Rivers Numerical Aspects of calculating the Bed Level in River Bends Report on Investigation Flokstra, C.
W0308 1
1980 Rivers Bed Level computations for axisymmetric curved Channels Report on Investigation Koch, F.G.
W0312

1981 Rivers Water Movement over a Dune-covered River Bed (Second Continuation)
Knaap, van der, F.C.M.
W0437

1981 Rivieren Wiskundig Model DUGRO voor Voortplanting en Vervorming van Duinen Tussentijdse Evaluatie Klaassen, G.J.
W0437

1981 Rivieren Wiskundig Model DUGRO voor Voortplanting en Vervorming Duinen Basisvergelijkingen en voorlopige numerieke Opzet Ruiter, de , J.C.C.
W0437

1983 Rivieren Wiskundig Model DUGRO voor Voortplanting en Vervorming van Duinen Evaluatie en Stand van Zaken medio september 1983 Ruiter, de, J.C.C.
W3008

1981 Rivers Bed Level Computations compared with experimental Results for a 180 Degrees curved Flume
Koch, F.G.
W308

1979 Rivieren Vier vereenvoudigde Modellen voor de Beschrijving van de Waterbeweging in Rivierbochten
Koch, F.G.
Z0046 2
1987 Zand-Watermengselstromingen Het gedrag van Zand-Watermengselstromingen boven Water; Verslag experimentele Vervolgstudie
Groot, de, M.B.
Z0065 20
1986 Zand- en Watermengselstromingen Verslag van een experimentele Studie naar het Gedrag van Zand-Watermengselstromen boven Water
Winterwerp, J.C.
Z0065 10
1986 Zand- en Watermengselstromingen Verslag Literatuurstudie
Besselink, P.W. en J.C. Winterwerp
Z0065 20
1986 Zand-Watermengselstromingen Verslag Literatuurstudie
Winterwerp, J.C.
Z0065 10
1986 Zand-Watermengselstromingen Verslag Literatuurstudie
Besselink, P. en J.C. Winterwerp
Z0216

1988 Zand-Watermengselstromingen Het Storten van Zand onder Water, 4 Verslag experimentele Studie Mastbergen, D.R. en A. Bezuijen
Z0216

1988 Zand-Watermengselstromingen Het Storten van Zand onder Water, 4 Verslag Experimentele Studie Mastbergen, D.R. en A. Bezuijen
Z0261

1988 Zand-Watermengselstromingen Het Storten van Zand onder Water, 5 Verslag experimentele Vervolgstudie middelgrof Zand D.R. Mastbergen en A. Bezuijen
Z0299 2
1989 Zand-Watermengselstromingen; wiskundig Model terrasvormig Stort Het Storten van Zand onder Water, 6 Handleiding Computermodel Mastbergen, D.R.
Z0299 1
1989 Zand-Watermengselstromingen; wiskundig Model terrasvormig Stort Het Storten van Zand onder Water, 6 Hoofdrapport Mastbergen, D.R.
Z0299 2

Zand-Watermengselstromingen; Wiskundig Model Terrasvormig Stort Het Storten van Zand onder Water Handleiding Computermodel Mastbergen, D.R.
Z0299 1

Zand-Watermengselstromingen; Wiskundig Model Terrasvormig Stort Het Storten van Zand onder Water Hoofdrapport Mastbergen, D.R.
Z2838

2001 Ruimtelijke en temporele aspecten van de duinvoetdynamiek

Jeuken, C, Ruessink, G., Marchand, M.1981 Manoeuvrability, Sea-Keeping, Ship-induced Water Motions and Design of Bank Protections Test Facilities and recent Commissions
1981 Design of Inland Navigation Fairways

Blaauw, H.G. en H.J. Verheij1983 Numerical Models in Port Design

Blaauw, H.G., J.Lindenberg, J. Strating en P. Vellinga1984 Design and Training Facilities at the Delft Hydraulics Laboratory Short Introduction
1984 Literatuurreferenties betreffende Geotextiles en het toepassen van Kunststoffen in Oever- en Bodemverdedigingswerken

1981 Manoeuvrability, Sea-Keeping, Ship-induced Water Motions and Design of Bank Protections Test Facilities and recent Commissions
1985 Appendices bij SB.4

1971 Verslag over het Jaar 1971

1973 Verslag over het Jaar 1972

1974 Verslag over het Jaar 1973

1974 Verslag over het Jaar 1974

1976 Verlsag over het Jaar 1975

1979 Verslag over het Jaar 1978

1980 Verlsag over het Jaar 1979

1980 Toegepast Onderzoek Waterstaat Voortgangsverslag 1979
1981 Toegepast Onderzoek Waterstaat Voortgangsverslag 1980
1982 Toegepast Onderzoek Waterstaat Voortgangsverslag 1981
1976 Verslag Speurwerk 1e Kwartaal 1976
1974 Speurwerk Kwartaalverslag 1e Kwartaal 1974


A
1992 Breakwat Manual Design Tool for rubble Mound Structures User's Manual1995 Delft Hydraulics Publications from 1985 to Present Reviewing a Decade of available Delft Hydraulics scientific Publications With Keyword and Author Index1969 Symposium "Research on Wave Action" Proceedings Volume III1969 Symposium "Research on Wave Action" Proceedings Volume IV1969 Symposium "Research on Wave Action" Proceedings Volume II1969 Symposium "Research on Wave Action" Proceedings Volume I1971 Manuscripten van H.J. Schoemaker in de Periode 1946 - 1971

1984 Literatuurreferenties betreffende Geotextiles en het Toepassen van Kunststoffen in Oever- en Bodemverdedigingswerken

1980 Strategie van de Hoofdafdeling Waterloopkunde


SHIPMA 4.30 Off-Line Simulation of the Manoeuvring Behaviour of Ships A cost-saving Instrument in the early Design Stages of Harbours and Inland Waterways