Reep verLoren van Themaat

Ir. verLoren van Themaat was lid van de Deltacommissie. Zijn correspondentiedossier is bewaard, en door de stichting Blauwe Lijn gescand. De rapporten en notities zijn beschikbaar via de repository van de TU Delft. Het betreft de volgende stukken (door op de blauwe tekst te klikken krijgt u het rapport):
verLoren van Themaat, R. [1953] Correspondentie betreffende de Deltacommissie
Bunge, J.H.O. [1953] Een drie polders plan voor het afdichten der zeegaten
Rijkswaterstaat [1953] Nota betreffende de afdamming van het Spui
Valken, K.F. [1953] Overzicht Deltaplannen plaats en volgorde van de primaire afsluitingswerken
Van Veen, J. [1954] Afdamming Zeearmen, derde interim-advies uitgebracht aan de minister van Verkeer en Waterstaat
LGM [1954] Gemiddelde dijkskruinhoogten per km en dwarsprofielen van de hoofdwaterkering van Noord-Beveland
Van Veen, J. [1955] Afdamming Veeregat en Zandkreek (drie-eilanden plan), vierde interim-advies uitgebracht aan de minister van Verkeer en Waterstaat
Weenink, M.P.H. [1955] Grafieken te bepaling van windeffecten langs de Nederlandse kust

[1956] Deltawet, concept en definitief, memorie van toelichting en parlementaire behandeling

Met dank aan ir. J. van Duivendijk voor het beschikbaar stellen van dit dossier.