Project 3.1.1
Borstbeeld van Johan van VeenHet borstbeeld van Johan van Veen, foto Fred Hartog
Product:
Het plaatsen van een borstbeeld van Johan van Veen op een aansprekende plaats. Dit is een éénmalig project in het kader van het Johan van Veen jaar.

Projectleider
Karen van Burg

Acties:
Het door Fred Hartog gemaakte borstbeeld plaatsen op een goede plek. Hierbij wordt gedacht aan een locatie bij de stormvloedkering in de Hollandse IJssel.

Periode
Het is de bedoeling om dit project uit te voeren in de periode 2019

Partners
Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met de Marian Schilhorn, Fred Hartog, de keringbeheerder van de stormvloedkering en de aanpalende gemeenten.

Stand van zaken
Het beeld is gereed voor plaatsing. Er moet nu een locatie gezocht worden en een sokkel gemaakt worden.