Project 1.1.2
Kennisborging privé-collectie Johan van VeenSloedam, schets uit het technisch dagboek van Johan van Veen (uit de privécollectie)
Product:
De documenten die door Johan van Veen zijn nagelaten aan zijn familieleden bij elkaar brengen, conserveren en digitaliseren. Het gedigitaliseerde materiaal opnemen in het digitaal Trésor der Hollandsche Waterbouw. De originelen in overleg met de familie op nemen in de collectie van het Nationaal Archief. Materiaal selecteren voor tentoonstellingen. Dit is een éénmalig project in het kader van het Johan van Veen jaar.

Projectleider
Henk Jan Verhagen

Acties:
Overzicht creëren documenten met hulp van familie, de wensen van de familie nagaan. Documenten bijeenbrengen, scannen en opnemen in het digitaal Trésor der Hollandsche Waterbouw. In overleg met familie en Nationaal Archief stukken overdragen aan het NA. Het proces filmen.

Periode
Het is de bedoeling om dit project uit te voeren in de periode 2018-2020

Partners
Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met de familieleden van Johan van Veen, het Nationaal Archief en de TU Delft.

Stand van zaken
Er is een lijst gemaakt van beschikbare stukken uit de collecties van de verschillende takken van de familie.  Sommige stukken zijn inmiddels gedigitaliseerd, zoals een deel van het persoonlijke dagboek van Johan van Veen.
In de collectie van de familie uit Zuid-Afrika bevinden zich de volgende items:
(De krantenknipsels zijn door Johan van Veen en zijn dochter bewaard, omdat zij die relevant vonden. Helaas staat er vaak geen krantentitel of datum op)
Verder zijn in deze collectie een viertal cahiers met collegeaantekeningen van Johan van Veen. De in blauw aangegeven cahiers zijn inmiddels te downloaden: