Stukken uit de collectie van de oudste dochter van Johan van Veen


Een deel van de stukken uit de privé-collectie van Johan van Veen is via zijn oudste dochter in Zuid Afrika terecht gekomen. Dit waren met name stukken die van zeer inhoudelijke aard waren zoals zijn collegedictaten en aantekeningen ten behoeve studie naar getijden en morfologie.
Door de kleinzoon van Johan van Veen (Onno Fortuin) zijn deze via de Stichting Blauwe Lijn overgedragen aan het Zeeuws Archief, waar deze stukken in origineel ter inzage zijn. De stichting heeft deze stukken ook gedigitaliseerd en de scans zijn via onderstaande links toegankelijk.

Verder zijn in deze collectie een viertal cahiers met collegeaantekeningen van Johan van Veen. De in blauw aangegeven cahiers zijn inmiddels te downloaden: