Wikipedia artikelen


In Wikipedia is van een groot aantal waterbouwers een lemma aanwezig. Deze artikelen zijn door een veelheid van vrijwilligers aangemaakt, en worden ook door hen onderhouden. De Stichting Blauwe Lijn rekent het tot haar taak om Wikipedia artikelen over Nederlandse waterbouwers te monitoren en zo nodig uit te breiden. Van relevante waterbouwers zonder een Wikipedia lemma wil de stichting zelf ervoor zorg dragen dat er een lemma komt.
Tot nu toe zijn van de volgende waterbouwers de Wikipedia lemma's bekeken en zo nodig aangevuld. Ook zijn soms onderliggende lemma's aangevuld.
Het symbool (E) verwijst naar de Engelstalige versie van dit artikel.