Persbericht: 22 december 2018


Stichting Blauwe Lijn zet oude kennis in bij het oplossen van klimaatproblemen


De Stichting Blauwe Lijn is geboren! Op de 125ste verjaardag van dr. ir. Johan van Veen - bij de Oosterscheldekering in het Topshuis kwam het kersverse bestuur en betrokkenen bij elkaar. "Wij willen de kennis van Nederlandse ingenieurs en waterbouwers vastleggen en toegankelijk maken," zegt voorzitter Letty Demmers. "Zo willen we bijdragen aan het waterbewustzijn en maatregelen die gericht zijn op de gevolgen van klimaatverandering."

De Stichting heeft als doel om de kennis en innovaties van Nederlandse ingenieurs en waterbouwers op het gebied van water en duurzaamheid te borgen, te ontwikkelen, zichtbaar te maken, te versterken, en te laten beleven om hiermee een bijdrage te leveren aan het vergroten van het waterbewustzijn, maatregelen gericht op de consequenties van de verwachtte klimaatverandering en het behoud van het cultureel erfgoed van Nederland.

In 2019 spitsen de activiteiten van de Blauwe Lijn zich toe op Johan van Veen. De Stichting zal het werk van Johan van Veen (1893 - 1959), grondlegger van het Deltaplan, en andere oud ingenieurs en waterbouwers aan de vergetelheid ontrukken. Op het programma staan onder andere een documentaire en het oprichten van een standbeeld bij de Hollandse IJsselkering.

Het bestuur bestaat naast voorzitter Letty Demmers uit: Leo van Gelder, Bas Jonkman en Conny Demper. Zij zullen zich inzetten om de komende klimaatverandering het hoofd te bieden. Marian Schillhorn (82), de dochter van Van Veen, is beschermvrouwe van de Stichting.

Meer informatie: www.stichtingblauwelijn.nl
Contactpersoon: Karen van Burg: 0631794702 info@stichtingblauwelijn.nl