Partners van de Stichting Blauwe Lijn


De Stichting Blauwe lijn werkt samen met een groot aantal partners. Sommige partners steunen de stichting financieel of met mankracht, met andere andere partners proberen we gezamenlijk onze doelen te bereiken.   === zie ook onze sponsorposter===
TU Delft De TU Delft is actief in het bestuur van de Stichting Blauwe Lijn. Daarnaast stelt de TU Delft serverruimte en een domeinnaam beschikbaar voor de website van de stichting. De repository van de TU Delft maakt scans van publicaties van waterbouwers uit het verleden beschikbaar om te downloaden voor iedereen. Om toegang hiertoe te vereenvoudigen onderhoud de TU Delft het digitaal trésor van de stichting. Tevens kunnen studenten van de TU Delft afstuderen op onderwerpen die door de stichting zijn aangedragen.
Hogeschool Rotterdam De Hogeschool Rotterdam maakt het mogelijk dat studenten van de hogeschool afstuderen op onderwerpen die door de stichting zijn aangedragen. Daarnaast heeft de Hogeschool een jaarlijkse Hackaton waar studenten gezamenlijk problemen van de toekomst proberen op te lossen aan de hand van gedachten en ideeën van waterbouwers uit vroeger tijden.

Hogeschool Zeeland De Hogeschool Zeeland maakt het mogelijk dat studenten van de hogeschool afstuderen op onderwerpen die door de stichting zijn aangedragen. 

Vereniging van oud medewerkers Rijkswaterstaat
Leden van de Vereniging Oud medewerkers Rijkswaterstaat hebben veel kennis en ervaring in huis. Zij willen die capaciteiten nog inzetten en hebben daartoe de ”Kenniskring” opgericht. Via die Kenniskring kunnen geďnteresseerde instellingen en bedrijven gebruik maken van die gebundelde expertise. De Kenniskring bevordert de maatschappelijk relevante inzet van zijn leden op hun vakgebied.
De Kenniskring is het platform voor door ontwikkelen, toegankelijk maken en delen van kennis en ervaring, gericht op RWS, overige publieke instellingen en bedrijven.


Tauw Tauw, Advies- en Ingenieursbureau wil bijdragen aan een duurzame omgeving. Samen met onze klanten. Want de kwaliteit van het milieu en de leefomgeving kan altijd beter. Zolang wij daarvan overtuigd zijn, blijven we bestaan. Met gedreven professionals, die trots zijn op de duurzame oplossingen die ze bedenken. Tauw biedt advies, meting- en monitoringsdiensten op het gebied van milieu en werkt aan de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving voor industrie en overheden. Daarnaast ontwerpen we duurzame innovaties die de leefomgeving in binnen- en buitenland verbetert.
Watersnoodmuseum Het Watersnoodmuseum is gevestigd in de vier caissons, in Ouwerkerk - Zeeland, die gebruikt zijn voor de sluiting van het laatste stroomgat. Als je het museum binnenloopt, stap je in de geschiedenis van het water van '53 tot nu. Het Watersnoodmuseum neemt je mee in de belevenissen van gewone mensen met een bijzonder Verhaal over Water. Over de Ramp van ’53, over de wederopbouw en over de overstromingen die nog altijd, over heel de wereld, plaatsvinden. Dat doen we met ontroerende verhalen, indringende foto’s (ong. 20.000) en authentieke filmbeelden.

Het Nationaal Archief Het Nationaal Archief huisvest het ambtsarchief van veel waterbouwers in overheidsdienst (met name de Rijkswaterstaat). Het Nationaal Archief maakt deze in samenwerking met de stichting toegankelijk voor een breed publiek. Zo wordt er op dit moment gewerkt aan het indexeren van het archief Van Veen / Stroband.