Bestuur van de Stichting Blauwe Lijn


Voorzitter

Letty Demmers

Mevr. Demmer is een Nederlands politica van D66 en voormalig politiefunctionaris. Ze was wethouder en burgemeester in een aantal Nederlandse gemeenten. In 2009 werd ze korpschef van de regiopolitie Zeeland. In 2013 waarnemend burgemeester in Vlissingen en in 2017 waarnemend burgemeester in Veldhoven. Vanaf 2018 is zij waarnemend burgemeester in Noord-Beveland.

Leo van Gelder

De heer Van Gelder is Lid van het college van Dijkgraaf en Heemraden van het waterschap Hollandse Delta en portefeuillehouder Waterkeringen (inclusief handhaving), tweede loco-dijkgraaf. Daarnaast is hij docent bij de hogeschool Rotterdam

Bas Jonkman

De heer Jonkman is Hoogleraar waterbouwkunde aan de TU in Delft

Penningmeester

Conny Demper,


Mevr. Demper is makelaar in Krimpen aan de Lek, met een bedrijfseconomische achtergrond

Er is nog één vacature in het bestuur

Secretaris

Karen van Burg

Het secretariaat van de stichting wordt vervuld door Karin van Burg, zij is een creatieve idealist en adviseur gericht op het opzetten van vernieuwende en werkbare concepten op het gebied van duurzaamheid. Veelzijdige deskundige op het gebied van duurzaamheidsoplossingen en verbindingen leggen tussen burgers, organisaties en marktpartijen