ANBI gegevens van de Stichting Blauwe Lijn

Naam van de instelling Stichting Blauwe Lijn
RSIN fiscaal nummer 859524577
Bankrekening NL14ABNA0863472095
Adres secretariaat Creative Lines, Nieuweweg 1, 3251 AS Stellendam
Doelstelling Stichting Blauwe Lijn De Stichting heeft ten doel kennis en innovaties van Nederlandse ingenieurs en waterbouwers op het gebied van water en duurzaamheid te versterken, te borgen, te ontwikkelen, zichtbaar te maken en te laten beleven om hiermee een bijdrage te leveren aan het vergroten van het waterbewustzijn, maatregelen gericht op de consequenties van de verwachtte klimaatverandering en het behoud van cultureel erfgoed van Nederland, alsmede het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn (zie ook de statuten).
Beleidsplan Zie Projectplan
Functie van de bestuurders Het bestuur bestaat ui een voorzitter, secretaris/penningmeester en leden, met de voor deze functies gebruikelijke taken
Namen van de bestuurders Zie hierboven
Beloningsbeleid De bestuurders ontvangen geen beloning
Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten Zie Voortgangsrapportage (nog niet beschikbaar)
Financiële verantwoording Zie Accountantsrapport over  (nog niet beschikbaar)