Algemene Informatie

De Stichting Blauwe Lijn richt zich op
De focus ligt op het bewaren en bijeenbrengen van de “vergeten en onbekende” kennis en innovaties van Nederlandse waterbouwkundige ingenieurs en waterbouwers op het gebied van water en duurzaamheid.
 
Aanleiding tot het oprichten van deze Stichting is de situatie rondom de nalatenschap van dr. ir. Johan van Veen (1893-1959). Sinds oktober 2017 werd duidelijk dat belangrijke kennis van deze Nederlandse ingenieur (bedenker van o.a. het Deltaplan/Deltawerken) over verschillende plekken verspreidt ligt in Nederland en Frankrijk. Interessant is dat de nalatenschap van ingenieur Johan van Veen mogelijk – als ze eenmaal bijeengebracht zijn - nog nieuwe inzichten bieden, maar ook een dialoog op gang kan brengen voor de toekomst en een bijdrage zou kunnen leveren aan lopende of nieuwe Deltaprogramma’s.
 
Als verbindende partij zorgt de stichting voor een verbindingslijn tussen de kennis uit het verleden met de kennis van nu en de toekomst. De stichting wil een bijdrage leveren – in nauwe samenwerking – met en voor experts, waterbouwers, studenten en organisaties betrokken bij water-, klimaat- en duurzaamheidonderwerpen. Het grote publiek wordt hierin meegenomen.

Uit het verslag van de stormvloed van 1877 door Pieter Caland (situatie bij Nieuw Satenzijl) TU Delft Repository

Samenwerken aan een waterveilige toekomst van Nederland kan alleen door alle kennis, ideeën, visies en daadkracht met elkaar te verbinden – om op deze manier met elkaar te bezien wat nodig is om Nederland tot ver in de toekomst [als zeespiegel zo hard stijgt als sommige deskundige vrezen is er over 200 jaar al enkele meters stijging] nog waterveilig te houden. Daarbij kunnen de verborgen en onbestudeerde plannen een grote rol spelen. De Zuiderzeewerken en de Deltawerken staan symbool voor de unieke integrale benadering van de Nederlandse waterbouw. Ingenieur Lely en dr. Ingenieur Van Veen zijn hiervan de belangrijkste exponenten. De huidige waterwerken zijn de som der delen – een sterk geheel van werken - die Nederland uiteindelijk al tientallen jaren heeft verlost van verwoestende overstromingen.


De kennis en verhalen van de ingenieurs en waterbouwers worden vanuit verschillende projecten van de stichting zichtbaar en beleefbaar gemaakt voor het grotere publiek en jongeren. Zij zal elk jaar een thema-jaar rondom een ingenieur of groep ingenieurs/waterbouwers producten worden gerealiseerd.


Borstbeeld van Johan van Veen door Fred Hartog
Het jaar Johan van Veen

Vanaf 31 januari 2019 start het eerste thema-project van de Stichting: het Jaar van Johan van Veen. Dit vanwege het jubileumjaar 2019 waarin Johan 125 jaar zou zijn geweest, het 100 jaar geleden is dat hij aan de TU Delft is afgestudeerd/gepromoveerd en hij op 9 december 2019 - 60 jaar geleden - overleed op weg naar de toenmalige Minister om door te praten over zijn plannen over de Eemshaven. In het kader van dit jaar zijn een aantal activiteiten uitgevoerd, onder andere het toegankelijke maken van de Kast van Van Veen en het oprichten van een standbeeld.


De Stichting Blauwe Lijn wil de verbindende partij zijn voor het bijeenbrengen van deze kennis, deskundigen en het publiek. Daartoe diverse producten ontwikkelen om dit te versterken. Vanuit het gedachtegoed van onze klassieke waterbouwers blijven anticiperen op de toekomst en vernieuwende ideeën uitwerken, testen en op tijd realiseren!


Drie pijlers en producten


Vanuit drie pijlers – kennisborging, kennisontwikkeling en innovatie en zichtbaarheid/beleving worden producten ontwikkeld. Op deze wijze tracht de stichting de huidige kennis verder te ontwikkelen en te versterken. En ook het water- en duurzaamheidsbewustzijn te vergroten. Belangrijk om ook een reële bijdrage te leveren aan nieuwe maatregelen om de gevolgen van de verwachtte klimaatverandering het hoofd te bieden.
De volgende producten zullen vanuit de Stichting worden gerealiseerd:
De stichting Blauwe Lijn is een initiatief van de Technische Universiteit Delft in samenwerking met Creative Lines. De Stichting wordt ondersteund door een klankbordgroep en een comité van aanbevelingen, waaronder bestuurders en deskundigen van het Ministerie van Infrastructuur en Water, Rijkswaterstaat, TU Delft, Waterschappen


Nadere informatie

De Stichting heeft een bestuur, commissie, klankbordgroep en comité van aanbeveling.
De officiële doelstelling is vastgelegd in de statuten, bekrachtigd in de notariële akte van 21 december 2018 in het Topshuis, Neeltje Jans, gemeente Veere.
 
Wilt u de Stichting Blauwe Lijn steunen? En heeft u interesse in een van de producten? Neem hier contact op.
 
Overzicht van de website
Een overzicht van de inhoud van deze website staat in de inhoudsopgave.