Virtual Knowledge Centre - Hydraulic Engineering


     Old Maps

Home · About · Disclaimer ·

On this page a direct link is given to digital copies of old maps and drawings available in digital format at TU https:

Rivierkaarten van de Rijn
Rivierkaarten van de Waal
Rivierkaarten van de Gelderse IJssel
Rivierkaarten van de Hollandsche IJssel
Merwede en Biesbosch
De Maas
Havens en Kusten
Waddenzee
Zuyderzee
Zeeuwse wateren
Overige waterbouwkundige themakaarten
Other countries
Topografische Kraayenhoffkaart van Nederland, schaal 1;115.200 (1829)

Note: For optimal viewing, first  switch your browser to full screen.


Listings of all historic material:

 


Rivierkaarten van de Rijn:

Passavant, G. Caarte van de rivieren omtrent Schenckenschans met de geconcipieerde doorsnijdinge over ’t Spijk 1696 1:25000
Passavant, G. Caarte van de rivieren omtrent Schenckenschans met de geconcipieerde doorsnijdinge over ’t Spijk 1696 1:25000
Passavant, G. Caarte van de rivieren omtrent Schenckenschans met de geconcipieerde doorsnijdinge over ’t Spijk 1696 1:25000
Derfelden von Hinderstein, G.F. von Kaart van de rivier de Lek benedendam’s met desselfs dyken, uiterwaarden en kribben etc. 1824 1:15000
Engelman, J. Kaart van de situatie der rivier de Lek bij den Hagestijnschen Schaardijk in de maand April 1797 1797 1:2500
Engelman, J. Kaart van de Nederrhyn en Leck stroom, van de stad Arnhem, tot aan het Oudslykerveer beneden de stad Culemborg 1793 1:30000
Engelman, J. Kaart van de Whaal, Pannerdensche Kanaal en opwaarts tot boven het Bylandsche Kanaal, behoorende by het derde rapport en bylagen (resolutie 10 September 1784) uit de speciale kaarten der landmeeters Martinus Beyerinck en Hendrik van Straalen gecopieerd en samengesteld, op last van den Inspect. Generaal Brunings 1797 1:2500
Engelman, J. Kaart van de Rhynstroom, van boven de stad Emmerik tot beneden de stad Arnhem, ... 1820 1:25000
Lulofs, Johannes Kaart van een gedeelte van de rivier de Leck, onder Lekkerkerk en Lekkerland, boven en beneden ’t 1766 1:7000
Bolstra, Melchior Kaart van het Pannerdense Kanaal en Spijk, met de veranderde loop der Boven en en Waal omtrent Schenken-schans en Herwen 1763 1:21500
Velsen, C. Hollands en Utrechts Watergevaer van wegens het afkomend boven water op de lek met de hulpmiddelen (concept) 1760 1:350000
Velsen, C. Hollands en Utrechts Watergevaer van wegens het afkomend boven water op de lek met de hulpmiddelen 1760 1:350000
Roy, B.J.D. Kaart van een gedeelte der riviere de Neder-Ryn en Waal, met de tussen gelegene Neder Betuwe omtr 1754 1:30000
Bolstra, Melchior Kaart van den ingang van het Panderse Canaal, en van de rivier de Waal, bovenen beneden het zelve 1745 1:10000
Leenen, Wilhelm Caart figuratif van het Spijck, en Ossewaart, de rivieren boven, en needer Rhijn, met de daar ont 1744 1:4000
  Caarte figuratif, van de doorbraak in den Spijksen Dijk A o 1741, en van de exoneratie van ’t wat 1744 1:20000

Riverkaarten van de Waal:

Engelman, J. Kaart van de Whaal, Pannerdensche Kanaal en opwaarts tot boven het Bylandsche Kanaal, behoorende by het derde rapport en bylagen (resolutie 10 September 1784) uit de speciale kaarten der landmeeters Martinus Beyerinck en Hendrik van Straalen gecopieerd en samengesteld, op last van den Inspect. Generaal Brunings 1797 1:2500
Beyerinck, M Gemeeten kaart van de rivier de Whaal, beginnende even boven de scheiding van het Kekensche en Bi 1777 1:.......
  Kaart, van den bogtigen loop der Bovenwaal, zo als dezelve bij inspectie en meetinge bevonden is 1767 1:.......
Lulofs, J. Kaart van de rivier de Waal boven en beneden den mond van het Pannerdensche Canaal, met peilingen 1766 1:.......
Leenen, W Kaart figuratief van den Waal-stroom, van Schenken-schans, tot beneeden het Kanaal te Pannerden 1754 1:.......
Bogaerts, A.J. De Heerewaardense overlaten 1888 1:20000
  Tractus Rheni et Mosae totusq Vahali à Rhenoberca Gorcomium 1642 1:.......
  Tractus Rheni et Mosae totusq Vahali à Rhenoberca Gorcomium 1635 1:.......
  Kaart van den loop der rivieren de Rhijn, de Leck, de Whaal enz.:behorende bij de schets van een ontwerp, bevattende de middelen die zullen strekken tot de afwending van gevaren voor de polders en verbetering der rivieren 1880 1:200000
Kraijenhoff, C.R.T. Kaart in twee bladen van de Rivieren de Whaal, de Merwede en hare killen; van een gedeelte der beide takken, de Oude en Nieuwe Maas beneden Dordrecht, mitsgaders van de Boven of Brabandsche Maas, behoorende tot de proeve van een ontwerp tot scheiding dezer laatste en de Whaal en Merwede (blad1) 1823 1:100000
Kraijenhoff, C.R.T. Kaart in twee bladen van de Rivieren de Whaal, de Merwede en hare killen; van een gedeelte der beide takken, de Oude en Nieuwe Maas beneden Dordrecht, mitsgaders van de Boven of Brabandsche Maas, behoorende tot de proeve van een ontwerp tot scheiding dezer laatste en de Whaal en Merwede (blad2) 1823 1:100000
  Kaart van de situatie van de Manenswaard, als mede van de Valkenburgsche waarden, gelegen aan de rivier de Rhijn bij het dorp Opheusden, waar op is aangewezen de legging van de tegenwoordigen zomerkadens, ... 1870 1:3000
Zurcher, A. Figurative kaart, dienende ter aanwijzing van de voornaamste dijkbreuken enz.: langs de rivieren 1802 1:260000
Ommeren, W. van Kaart van de situatie der rivier de Whaal, beginnende boven het dorp Varik en zich strekkende tot beneeden den schaardijk onder Rossem, specteerende tot de projecten ter verbetering van dit riviervak   1:8500
  Kaart figuratief van de situatie tusschen het huys van de weduwe Brands en het Doornebiburgse Schaar, zijnde de Whaal en de mond van het Canaal ... 1766 1:4000
Klinkenberg, D Kaart, waar op afgebeeld den inschaarenden oever van ’s Gravenwaard en Herwen, in 1761, 1763, en 1765: benevens den gevaarlijken toestand aldaar, en de landen benevens dezelve gelegen 1765 1:7000
Leempoel, Wouter [Deze landkaart van den Thieler Waard, ... (kaart is incompleet) 1795 1:20000
  Caart van de situatie tussen het Spijck, Pannerden en Candia 1752 1:20000

Rivierkaarten van de Gelderse IJssel:

Beyerinck, Fredrik Kaart welke afbeeld de gedaante van den Kleefschen Polder genoemd De Pley; omvangen door.. 1770 1:6500
Passavant, G. Caarte van de rivier den Neder-Rijn en Yssel, boven den dorren heuvel aan de slang, den Neder-Rijn totArnhem en den Yssel 1697 1:25000

Riverkaarten van de Hollandsche IJssel:

Rijkswaterstaat Algemene Dienst Kaart van de rivier de Hollandsche IJssel van Gouda tot IJsselmonde (1) 1858 1:10000
Rijkswaterstaat Algemene Dienst Kaart van de rivier de Hollandsche IJssel van Gouda tot IJsselmonde (2) 1858 1:10000
Rijkswaterstaat Algemene Dienst Kaart van de rivier de Hollandsche IJssel van Gouda tot IJsselmonde (3) 1858 1:10000

Merwede en Biesbosch:

Bogaerts Verlegging van de uitmonding der rivier de Maas 1880 1:50000
       
Sluyter, P. De Biesbosch bij Geertruidenberg 1562 1:12500
Zonneveld en Michels De Biesbosch tussen Nieuwe Merwede, Amer en Land van Heusden en Altena 1973
Rijkswaterstaat, Algemene Dienst Kaart van de Nieuwe en Oude Merwede en de Bergse Killen (1) Hollands diep- Amer 1957 1:10.000
Rijkswaterstaat, Algemene Dienst Kaart van de Nieuwe en Oude Merwede en de Bergse Killen (2) Drimmelen - Amer 1857 1:10.000
Rijkswaterstaat, Algemene Dienst Kaart van de Nieuwe en Oude Merwede en de Bergse Killen (3) Geertruidenberg 1857 1:10.000
Rijkswaterstaat, Algemene Dienst Kaart van de Nieuwe en Oude Merwede en de Bergse Killen (4) Dordtse Kil 1857 1:10.000
Rijkswaterstaat, Algemene Dienst Kaart van de Nieuwe en Oude Merwede en de Bergse Killen (5) Nieuwe Merwede 1957 1:10.000
Rijkswaterstaat, Algemene Dienst Kaart van de Nieuwe en Oude Merwede en de Bergse Killen (6) Steurgat 1857 1:10.000
Rijkswaterstaat, Algemene Dienst Kaart van de Nieuwe en Oude Merwede en de Bergse Killen (7) Dordrecht 1857 1:10.000
Rijkswaterstaat, Algemene Dienst Kaart van de Nieuwe en Oude Merwede en de Bergse Killen (8) Sliedrecht 1857 1:10.000
Rijkswaterstaat, Algemene Dienst Kaart van de Nieuwe en Oude Merwede en de Bergse Killen (9) Werkendam 1857 1:10.000
Olivier, E Kaart van de Nieuwe Merwede en het Hollandsch Diep van de Tongplaat tot de Noorderschans (1) 1865 1:10000
Olivier, E Kaart van de Nieuwe Merwede en het Hollandsch Diep van de Tongplaat tot de Noorderschans (2) 1865 1:10000
Rhyn, A. van Hydrographische kaart der vaarwaters van het Haringvliet, Krammer, Volkrak en Hollandschdiep 1761 1:40000
  Kaart van de Merwede bij Dordrecht met ontworpen kribben en schephoofd 1761 1:20000
  De Beneden Merwede tussen Sleeuwijk en Hardinxveld met een concept tot aanleg van kribben bij de Oude Wiel voor Werkendam 1761 1:12000
Vries, Abel de Nieuwe kaarte vertoonende de geheelen Alblasserwaardt met de Vijf Heeren landen samen groot 33110 morgens 1744 1:90000
Vries, Abel de Nieuwe kaarte vertoonende de geheelen Alblasserwaardt met de Vijf Heeren landen samen groot 33110 morgens (2e ex) 1744 1:90000
Vries, Abel de Nieuwe kaarte vertoonende de geheelen Alblasserwaardt met de Vijf Heeren landen samen groot 33110 morgens (3e ex) 1744 1:90000
Cruquius, Nicolaus Kaart van een gedeelte der rivier de Merwede van des-zelfs begin (als de samenkomst van Waal en Mas tezamen komen tot Beneden Hardinksveld 1738 1:18000
Cruquius, Nicolaus De rivier de Merwede van even boven het dorp Sleeuwyk, oostwaards op verbij Gorichem en de mond van de Linge 1730 1:10000
Bolstra, Melchor * Kaart van de beneeden rivier de Maas en de Merwede, van de Noordzee tot Gorinchem 1740
  Kaart van een project voor een overlaat in de Zeider Boven Merwede dijk] 1727  
Vries, Abel de Nieuwe caerte vertoonende den geheelen Alblasserwaert Zuidblad 1716 1:35000
Vries, Abel de Nieuwe caerte vertoonende den geheelen Alblasserwaert Noordblad 1716 1:35000

De Maas:

Bogaerts, A.J. De Heerewaardense overlaten 1888 1:20000
Barneveld, M. van Kaart dienende tot het project van den Heer M. van Barneveld, ..., wegens het maken van een overlaat tussen Baardwijk en Drunen 1754 1:24000

Havens en Kusten:

Conrad, J.W.F. Kaart van Huisduinen Den Helder en Nieuwe Diep 1870 1:10000
Cruquius, Coster en Kondet Het eylandt West Voorn of Goedereede met de diepten en droogtens ronds-omme tot aan den Hoek van Hollandt 1884 1:54000
Ministerie van Marine Hydrographische kaarten van het zeegat van den Hoek van Holland 1880 1:50000
Deutecom, J. van Beschrijvinghe van de zee custen van Oost Vriesslandt, met allen ondiepten en bakenen 1584 1:300000
  Mare Germanicum ab Amelandia as promontoria Caleti et Doverae 1715 1:60000
Ministerie van Marine, Afdeling Hydrografie Hydrographische kaarten van het zeegat van den Hoek van Holland 1858 1:50000
  Verlegging van de uitmonding der rivier de Maas 1880? 1:50000
Mutsert Aartsz, Frans de Naukeurige afbeeldingh van den tegenwoordigen zeedyk leggende voor de landen van Huysduynen en de Helder 1750 1:225
  Kaart van de doorgespoelde en afgesleeten meers-oever in het west-einde van Aelsmeer 1745 1:10000
Quacq, Jacob Afbeeldinge van de Maes van de stadt Rotterdam tot in zee (1)
Afbeeldinge van de Maes van de stadt Rotterdam tot in zee (2)
Afbeeldinge van de Maes van de stadt Rotterdam tot in zee (3)
Afbeeldinge van de Maes van de stadt Rotterdam tot in zee (4)
1740 1:1000

Waddenzee:

Doetecum, Johannes à Beschrijvinghe van de zee custen van Oost Vriesslandt, met allen ondiepten en bakenen ca. 1600 1:300000
  Tabula Frisiae, Groninghae et Teritory emdensis 1830 1:450000
  Kaart van den Staat van ’s Rijks zeeweringen bij Wieringen (1)
Kaart van den Staat van ’s Rijks zeeweringen bij Wieringen (2)
Kaart van den Staat van ’s Rijks zeeweringen bij Wieringen (3)
Kaart van den Staat van ’s Rijks zeeweringen bij Wieringen (4)
Kaart van den Staat van ’s Rijks zeeweringen bij Wieringen (5)
1820 1:2500
Conrad, J.F.W. Kaart van Huisduinen, Den Helder en het Nieuwe Diep; waarop is voorgesteld 1870 1:10000
Peereboom, Jan Kaart van het eiland Ter Schelling, gelegen tusschende eilanden Vlieland en Ameland 1802 1:110000
Berger, Leendert den Kaart van het Nieuwe Diep aan de Helder, aanwyzende de werken en de peilingen der diepte (1)  
Kaart van het Nieuwe Diep aan de Helder, aanwyzende de werken en de peilingen der diepte (2)
 
Kaart van het Nieuwe Diep aan de Helder, aanwyzende de werken en de peilingen der diepte (3)
1787 1:9400
Harge, Pieter Kaart van den tegenwoordigen zee-dyk liggende voor de landen van Huisduinen en de Helder 1775 1:6000
Berger, Mattijs de Kaart van het Horntje, midsgaders van de dykagie van de polder het Nieuwe Land, het Spyke, de Texelse zeedyk 1751 1:15000
Mutsert Aartsz, Frans de Kaarte van het West End van het eyland Ter Schellingh streckende van het soo genaamde makkelijke ou tot aan en met de Nieuwen Dijk 1749 1:6400

Zuyderzee:

Belinfante Ontwerp tot afsluiting der Zuiderzee over Wieringen met gedeeltelijke indijking binnen die afsluiting 1894 1:200000
  Kaart van den staat van 's Rijks zeeweringen bij Wieringen
blad 1 - blad 2 - blad 3 - blad 4 - blad 5
1:2500 1890
Topografische dienst Kaart van de Zuider Zee volgens de laatste waarnemingen te zamengesteld 1797 1:?
Hoorn, J. van Caarte van den nieuw vermaakte zee-dyk be oosten Muyden, alsoo als de selve tans is leggende in bogte en figuure 1737 1:1150

Zeeuwse wateren:

Cruquius, Nicolaus Het eylandt West-Voorn of Goedereede met de diepten en droogtens ronds-omme tot aan den Hoek van 1797 1:34000
  Kaart van een deel van Nederland en Belgie, gelegen tusschen Maas en Schelde 1880 1:??
  Kaarte van de Provintie Zeeland en derselver stroomen 1787 1:125000
Hattinga, D.W.C Kaarte der eilanden Noordbeveland, Wolphartsdyk en Oostbeveland 1753 1:50000
Hattinga, D.W.C Kaarte van Schouwen en Duiveland, op ordre van zyne Doorluchtigste Hoogheid W.C.H. Friso 1753 1:50000
Hattinga, W.T Kaart van het eiland Zuidbeveland 1753 1:50000
Hattinga, W.T Nieuwe kaart van het eiland Tholen, Nieuw Vosmaar en Philipsland 1753 1:50000
  Nieuwe kaart van het eiland Walcheren; zijnde het vermakelijkste gedeelte van het Graafschap van Zeeland 1750 1:75000
Visscher, N.I. Zelandiae comitatus novissima tabula 1720 1:42000
Dyck, Herman van Generale caarte vanden laande van Voorne aande oost zyde van Flacquee 1701 1:23000
Overige waterbouwkundige themakaarten
Zurcher, A. Figurative kaart, dienende ter aanwijzing van de voornaamste dijkbreuken enz.: 1809 1:260000
Backhuijsen, D. Kaarte van de waaterlossinge van de veenen, en, landerijen geleegen tussen de Gelderse en Stichse 1701 1:40000
Valk, Gerard De Wormer 1650 1:50000
  Caarte van Waterland, vertoonende de gelegenths der meeren onlangs bedyct als Buyckslooter Broeke (gekleurd) 1635 1:xx
  Caarte van Waterland, vertoonende de gelegenths der meeren onlangs bedyct als Buyckslooter Broeke (ongekleurd) 1635 1:81000
Boonacker, S.N Caarte vande Buyckslooter, Broecker ende Belmer Meeren in Waterlandt 1628 1:75000
Dou, Jan Pietersz. Caerte van Lisserpolder met te by gelegen plaetsen sulcx deselve in den jare 1623 bedijckt is 1624 1:15000

Other countries:

Raynal, G.Th. Nieuwe kaart van het Koninkryk Bengale 1780 1:4000000
  Kaart van India, met een kaart van de Indiaansche zeen, naar de welken de vloot van den Admiraal 1780 1:21000000
Condet, J. Algemeene kaart van de Westindische eilanden 1775 1:6500000
Lowitz, George Maurice Carte hydrographique et chorographique des Isles Philippines (1)
Carte hydrographique et chorographique des Isles Philippines (2)
1760 1:2000000
Kaempfer, Engelbrecht Carte du cours de la riviere de Mainam depuis Judia jusqu’à son embouchure 1750 1:300000
Delisle, Guillaume de Theatre de la guerre ou carte nouvelle de le cours du Rhin au dessus de Strasbourg 1740 1:250000
Delisle, Guillaume de Theatre de la guerre ou carte nouvelle de le cours du Rhin depuis Strasbourg jus qu’a Worms 1740   1:250000
  Neu und verbesserter Plan der St. u. Hafens Havana auf der Ins. Cuba mit den Wasser Tiefen, Sandbanken 1740 1:32000
  Neu und verbesserter Plan des Hafens von Carthagena in America, 1740 1:80000
  De reede en stadt Batavia, is geleegen aan de Noord kust van ’t eyland Groot Java inde Oost-Indische zee 1715 1:50000
  Geographica nova ex oriente gratiosisim, duabus tabulis specialissimis contenta, quarum una Mare 1715 1:3000000
  Carte de la Nouvelle France ou se voit le cours de grandes rivieres de S. Laurens et de Mississi 1715 1:650000
  Carte particuliere de Isthmus, ou Darien, qui comprend le golfe de Panama etc, et les isles aux environs 1700 1:80000
  Insulae Americanae nempe Cuba, Hipaniola, Iamaica, Pto Rico, Lucania, Antillae vulgo Caribae, Barlo (1)
Insulae Americanae nempe Cuba, Hipaniola, Iamaica, Pto Rico, Lucania, Antillae vulgo Caribae, Barlo (2)
1700 1:35000000
  Insula Candia olim Creta 1670 1:200000
  Sinus Gangeticus, vulgo Golfo de Bengala nova descriptio 1650 1:4500000
  Nobilis Fluvius Albis maximá curá, ex variis famosisq 1635 1:160000
Isle, Guillaume de l’ Kaart der nieuwe ontdekkingen benoorden de Zuyd Zee zo wel ten oosten van Siberien en Kamtschatka   1:??

 

De Krayenhoff kaart   (1829, 1:115.200) 
Deze kaart is te vinden via bovenstaande link.

In 1795 werd de Bataafsche Republiek uitgeroepen en een nieuwe administratieve indeling ontwikkeld (1798). De overheid had daarbij behoefte aan een kaart van het gehele gebied van de Republiek. De tot die tijd gebruikte gewestelijke kaarten sloten niet goed op elkaar aan. (Deze gewestelijke kaarten zijn te vinden in de Provinciale Rijksarchieven en in het Nationaal Archief in Den Haag).

De opdracht voor een geheel nieuwe kaart werd gegeven aan Baron C.R.T. Krayenhoff (1758-1840). De kaart werd gebaseerd op een driehoeksmeting over het hele land. De opname en de gravure werden in de periode 1798-1822 uitgevoerd. Het eerste blad werd gedrukt in ± 1809; de laatste gewijzigde druk werd gemaakt in ± 1870. De kaart bestaat uit negen bladen op de schaal 1:115.200.
De eerste complete uitgave van deze kaartserie is in 1979 door de Topografische Dienst in herdruk uitgebracht en nog steeds leverbaar.