In het kader van dit project worden teksten van Nederlandse waterbouwkundigen tot 1953 verzameld en digitaal toegankelijk gemaakt. Er zijn veel teksten al digitaal beschikbaar, maar slecht te lokaliseren. In dit project wordt geprobeerd een overzichtelijke toegang hiertoe te geven. Voor verdere info, zie de link "info + help" rechtsboven).
Het basisbestand is een overzicht met alle gevonden publicaties. Dit bestand op chronologische volgorde kan hier gedownload worden. Dit volledige bestand is echter niet de meest handige toegang.
Een overzichtelijke selectie kan gemaakt worden door begin en eindjaar in te voeren in de volgende boxen en de selectieknop te drukken. (jaartal intypen, geen dagen en maanden)

vanaftot
vanaftot
Soms is het handiger om te zoeken via een andere ingang. Er zijn de volgende mogelijkheden:
Verder zijn er van enige seriewerken ook  lijstjes beschikbaar:
Er is een aparte bladzijde met rapporten van verschillende diensten van de Rijkswaterstaat. Dit zijn hoofdzakelijk rapporten van na 1953. Deze rapporten zijn gerangschikt per uitgevende dienst, per rapportnummer.
Er zijn nog enige losse overzichten: