Project 1.1.1
Kennisborging collectie Van Veen Stroband bij het Nationaal Archief
"De Kast van Van Veen"


Product
Dit is een éénmalig project met als doel het toegankelijk maken van het materiaal van Van Veen - Stroband, zoals dat door Rijkswaterstaat overgedragen is aan het Nationaal Archief, door het materialen te classificeren en te digitaliseren. Het is de bedoeling om het materiaal uit de privé-archieven (zie project 1.1.2) hieraan toe te voegen. Het project is een onderdeel van het Jaar van Johan van Veen. 

Achtergrond
Gedurende zijn werk bij Rijkswaterstaat had hij een eigen technisch archief met rapporten, nota´s en overdrukken van artikelen. Dit werkarchief werd door hem, samen met collega Stroband bijgehouden. Na zijn overlijden is dit technisch advies nog regelmatig gebruikt, en bij een aantal reorganisaties van Rijkswaterstaat meeverhuisd naar de nieuwe dienst. Een deel van de documenten in dit technisch archief is gescand en opgenomen in de publicatiebank van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In 2005 was dit archief bij het toenmalige Rijksinstituut voor Kust & Zee aangeland; het is in dat jaar overgedragen aan het Nationaal Archief. Het archief bevat 501 archiefstukken. Bij de overdracht hoort een lijst van stukken. Aan de hand van deze stukkenlijst is een concept archief-inventarislijst gemaakt. Echter dit archief heeft nog geen officieel archief inventarisnummer, en is daardoor beperkt toegankelijk.
Door de Stichting Blauwe lijn is deze lijst inmiddels omgezet naar een doorzoekbaar (Excel) bestand. Dit bestand kan hier worden gedownload. Van die publicaties waar een scan van beschikbaar is, is de link onder de titel van het rapport aangebracht. De lijst is op nummer, maar is met Excel eenvoudig op datum of op auteur te sorteren.
Het tweede tabblad van dit bestand bevat de publicaties van Van Veen zoals die voorkomen in het Verzamelrapport met samenvattingen (incl. samenvattende tekening) van alle onderzoeksrapporten van de de Directie Benedenrivieren van Rijkswaterstaat over de periode 1929-1953 (tot en met januari van dat jaar). Er is een behoorlijke overlap tussen beide bestanden.

Opmerking
Deze verzameling is lange tijd in een kast bij Rijkswaterstaat bewaart. Daarom wordt deze verzameling in de wandeling "De Kast van Van Veen" genoemd. De originele kast, waarin de stukken destijds bij Johan van Veen thuis bewaard werden is nog in het bezit van de familie.

Projectleider
Henk Jan Verhagen

Acties
In overleg met de Rijksarchivaris classificatie en digitalisering op de agenda van het Nationaal Archief plaatsen. Regelen dat de stukken gedigitaliseerd worden (bij het Nationaal Archief of daarbuiten). Zorgen dat de gedigitaliseerde stukken via het Trésor ook toegankelijk worden. Project via film ook vastleggen.

Periode
Het is de bedoeling om dit project uit te voeren in de periode 2018-2020

Partners
Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met het Nationaal Archief,de TU Delft en Rijkswaterstaat.

Stand van zaken
Er is op dit moment een lijst beschikbaar van stukken die overgedragen zijn. Deze stukken nog iet vindbaar in het zoeksysteem van het Nationaal Archief. Een deel is gedigitaliseerd (deels door Rijkswaterstaat, deels door de TU Delft). De gedigitaliseerde stukken zijn toegankelijk via het digitaal trésor der Hollandsche Waterbouw. Vaneen groot deel van de nog niet gedigitaliseerde stukken is wel een uitgebreide samenvatting beschikbaar.